JORDI FORTUNY: Quan Roma crema, renova l’autobús.

Aquesta setmana teníem notícia de l’incendi i explosió a Roma d’un autobús urbà. L’incendi s’atribueix a la falta de manteniment dels vehicles i a la seva antiguitat, superant de llarg els 15 anys de servei. Una ciutat com Roma, referent mundial pel turisme i patrimoni de la humanitat, no es pot permetre disposar d’uns serveis públics com els que reflecteix la notícia. Durant el 2017 s’hi han incendiat més de 20 autobusos urbans.

Aquesta notícia ve a tomb per reflexionar sobre la situació de la flota d’autobusos de l’EMT de Tarragona.  No serem alarmistes. Les inspeccions tècniques que passen els vehicles de l’EMT són serioses i no puc imaginar una situació a Tarragona com la de Roma. Però sí que podem convenir en la necessitat que l’empresa disposi d’un pla de renovació constant, ja sigui per estar actualitzat en les millores tecnològiques i mediambientals, ja sigui per reduir l’impacte de les reparacions i major cost de manteniment del material que porta molts anys de servei. En definitiva, la renovació de material reverteix sense dubte en una millora de servei cap a l’usuari.

Actualment, l’EMT disposa de 65 vehicles, dels quals 7 superen, ara ja, els 20 anys de servei i seran 53 els que aniran superant els 15 anys de servei durant els propers 4 anys, cosa que fa necessari que l’ajuntament programi la renovació els propers anys de manera singular. És aquest el compromís que com a grup municipal d’ERC-MES-MDC  elevarem al Ple de l’Ajuntament de Tarragona aquest mateix mes de maig.

L’EMT és un instrument fonamental per a la mobilitat de Tarragona. Més de 9 milions de viatgers a l’any utilitzen els autobusos de l’empresa municipal. Interconnectar els barris i nuclis de població del terme municipal de Tarragona és la missió de l’empresa. El volum que actualment té l’empresa no es justifica pel nombre estricte d’habitants de Tarragona, sinó perquè tenim un urbanisme dispers, de ciutat extensa i esmicolada per tot el territori municipal. Tot i això, la justificació del seu volum no tapa la necessitat de racionalització dels recursos i dels seus efectius, que són esbiaixats, no atenent les necessitats reals de consultoria i d’expertesa. Tot i així, val a dir que l’autobús de Tarragona és un dels serveis millor valorat per la ciutadania, producte, sense dubte, del bon fer i dedicació de les persones que hi treballen.

No podem afirmar, històricament parlant, que la gestió de l’empresa hagi estat sempre excel·lent. La prova més fefaent és que avui encara tenim problemes de finançament. Avui encara estem pagant material mòbil que vàrem comprar fa més de 10 i 20 anys.

Tarragona és una ciutat que necessita l’autobús urbà i per a molt ciutadans l’autobús és un espai quotidià on hi passa temps. És per a molts ciutadans una necessitat, un servei irrenunciable. Les tarragonines i els tarragonins ens mereixem uns autobusos, moderns, confortables, accessibles i agradables, a la vegada que puntuals i fiables. Treballem perquè així sigui i, en aquest cas,  no ser un mirall de Roma.

Jordi Fortuny i Guinart

Conseller d’ERC-MES-MDC a l’Ajuntament de Tarragona