La URV és la tercera universitat més valorada de l’Estat espanyol segons l’U-Ranking

“Welcome to 2030”, està centrat en com la Química i les seves innovacions seran claus per contribuir a resoldre els principals reptes als quals s’enfronta el planeta. URV

A banda d’aquesta posició general en rendiment, el rànquing valora els graus més ben posicionats i els de Química, Bioquímica i Biologia Molecular, Enologia, Llengua i Literatura Espanyoles, Anglès i Història/Història de l’Art a la URV es troben en primer lloc

Redacció.- La Universitat Rovira i Virgili es troba en tercera posició en rendiment en docència, investigació i desenvolupament tecnològic segons els resultats que s’han presentat aquest dijous,  referents a l’edició 2017 de l’U-Ranking.  La Universitat millora una posició respecte l’edició de l’any passat i té ara per davant la Universitat Pompeu Fabra i la Politècnica de Catalunya mentre que comparteix el tercer lloc amb la Universitat Carlos III i la Politècnica de València.

En aquesta cinquena edició del rànquing s’avaluen 61 universitats -48 de públiques i 13 de privades- segons rendiment docent, rendiment investigador i en innovació i desenvolupament tecnològic per separat. La millor posició per la Universitat és en recerca, on es troba en segon lloc. En docència ocupa el quart lloc i en innovació, la vuitena.

Per avaluar l’activitat docent, investigadora i d’innovació i desenvolupament tecnològic de les universitats es tenen en consideració quatre àmbits en cadascuna de tres grans dimensions: accés a recursos, producció obtinguda, qualitat  i internacionalització de les activitats.  Cadascun dels quatre àmbits s’analitza a partir d’una sèrie d’indicadors, entre un i tres, en funció de la disponibilitat i idoneïtat de la informació, segons la dimensió que s’està estudiant.

Els graus més ben posicionats

Les puntuacions obtingudes en cadascuna de les titulacions a partir dels 256 indicadors que s’han utilitzat pel càlcul del rànquing han permès identificar les universitats millor valorades en els diferents graus que s’ofereixen. En la branca d’Arts i Humanitats, la Universitat  és la primera en els graus de Llengua Anglesa, Llengua i Literatura Espanyoles i d’Història/Història de l’Art i en la branca de Ciències la URV és la millor posicionada en el grau de Química, Bioquímica i Biologia Molecular i Enologia,

La pàgina web del rànquing permet comparar 2.312 graus universitaris oficials de 1.007 escoles i facultats que corresponen a 61 universitats públiques i privades i veure quins estan més ben posicionats.

Aquests són alguns dels principals resultats de la cinquena edició d’U-Ranking, que desenvolupa conjuntament  la Fundació BBVA i l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques  (IVIE). El projecte va començar a desenvolupar-se el 2012 i ha comptat amb el suport d’experts en avaluació de l’activitat universitària i la seva qualitat, que pertanyen a 15 universitats  espanyoles.

El rànquing l’encapçalen cinc universitats públiques i posa de manifest que Catalunya posseeix el millor sistema universitari espanyol. En línies generals, les universitats privades destaquen en docència , les públiques catalanes en recerca i les politècniques en la innovació i desenvolupament tecnològic.