Més de 36 hm3 d’aigua regenerada en el Camp de Tarragona en deu anys

Vista aèria de l'Estació de Regeneració d'Aigua de la depuradora de Vila-seca i Salou. CEDIDA

A Catalunya actualment es produeixen 53,3 hm3 d’aigua regenerada i es preveu duplicar aquesta xifra en els propers sis anys, amb una inversió global de 125 milions d’euros

Actualment, l’Estació de Regeneració d’Aigua de Tarragona i Vila-seca i Salou té una capacitat per produir 6,6 hm3 i es preveu ampliar-la en els propers anys

Durant el 2021, el 18% de l’aigua utilitzada per la indústria petroquímica ha estat regenerada

El director de l’ACA, Samuel Reyes, i el conseller delegat d’AITASA, Marc Fargas, han fet balanç de la producció en els darrers 10 anys i les actuacions previstes en el futur

El director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes, i el conseller delegat d’AITASA, Marc Fargas, han presentat avui el pla per ampliar la producció d’aigua regenerada per a usos industrials en el camp de Tarragona, coincidint que es compleixen 10 anys de l’activació de l’Estació de Regeneració d’Aigua de Tarragona i Vila-seca i Salou. L’any 2010 es va signar un conveni entre l’ACA, l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) i Aigües Industrials de Tarragona S.A. (AITASA), en el que es van fixar les condicions, usos, qualitats mínimes de l’aigua i cessió de les instal·lacions.

Arran de l’acord, entre 2010 i 2011 l’ACA va dur a terme la construcció de la planta de regeneració d’aigües industrials (finançats amb el Fons de Cohesió de la Unió Europea), amb una inversió de 29 milions d’euros, i  es va cedir per al seu ús a AITASA en el mes d’octubre de 2012. Per la seva part, AITASA va executar una inversió de més de 6 milions d’euros per la construcció de la xarxa de distribució que connecta la planta amb les empreses usuàries de l’aigua regenerada.

AITASA ha sol·licitat a l’ACA un increment de la concessió d’aigües depurades, a fi d’ampliar la capacitat de regeneració de la planta. Amb aquesta ampliació, la capacitat de regeneració s’incrementarà des dels 30.000 m3/dia actuals fins a 45.000 m3/dia.

L’Estació de Regeneració d’Aigua de Tarragona i Vila-seca i Salou rep les aigües residuals generades en aquests tres municipis i aplica un tractament consistent en una decantació, filtració, un doble procés d’osmosi inversa i, finalment, un procés de tractament de desinfecció amb rajos ultraviolats.

Més de 36 hm3 per a usos industrials en 10 anys

En els darrers anys, la producció d’aigua regenerada en aquest àmbit ha estat de fins a un màxim anual 5,89 hm3/any, destinant-se principalment per a usos com la refrigeració i altres processos industrials. Això ha fet possible que les empreses hagin fet ús d’aquest recurs, alliberant aigua per a usos consumptius que es captava a través del Consorci d’Aigües de Tarragona. També ha estat possible substituir captacions del riu Gaià, incrementant-ne el cabal ecològic per sota de la presa del Catllar. En els darrers 10 anys (concretament entre 2012-2021) s’han produït més de 36 hm3 d’aigua regenerada i durant el 2021, el 18% de l’aigua utilitzada per la indústria petroquímica ha estat regenerada.

Concessió fins el 2037

Actualment s’està tramitant un procediment de modificació de la concessió per augmentar el recurs hídric disponible i, paral·lelament, es preveu tramitar un allargament de la concessió fins el 2037 (substituint així l’actual fixada arran del conveni signat el 2010), amb la finalitat que en aquest període AITASA dugui a terme, entre d’altres condicions, un pla d’inversió, la millora i l’ampliació de les instal·lacions titularitat de l’Agència, en concordança amb el recurs hídric disponible.

Duplicar la producció d’aigua regenerada

Actualment es produeixen a Catalunya 53,3 hm3/any d’aigua regenerada, que es destina per a usos no consumptius (agrícoles, ambientals, industrials, lúdics i municipals), el que suposa un 27% més que l’any passat. En els propers sis anys es preveu duplicar aquesta xifra, arribant a una producció de 100 hm3/any, mitjançant el desplegament de més de 40 actuacions amb una inversió global de 125 milions d’euros.