L’Ajuntament demanarà responsabilitats pel desprendiment del Teatre Tarragona

EL RECINTE ACOLLIRÀ LA PROGRAMACIÓ DE LA TEMPORADA ESTABLE DE TEATRES QUE S’INICIARÀ EL MES D’OCTUBRE

“El Teatre Tarragona tornarà a acollir la programació de la temporada estable d’espectacles el proper mes d’octubre”, així ho ha manifestat el conseller i portaveu de govern, Xavier Puig,  en una visita realitzada en aquest espai escènic on s’estan efectuant  les obres de reparació del cel ras del sostre, després que el 16 de febrer en caigués un tram.

El portaveu de govern, Xavier Puig,  ha explicat que l’Ajuntament a la vista de les conclusions de l’informe pericial ha iniciat el tràmit de reclamació dels danys i perjudicis i ha traslladat aquest informe a l’empresa constructora i a l’arquitecte redactor del projecte i director de les obres,  per tal que puguin presentar al·legacions. Aquest és el primer pas per exigir les responsabilitats que es desprenen de l’informe pericial.

L’assegurança del Teatre Tarragona ha arribat a les mateixes conclusions i consideren com a causa de l’ensulsida un defecte de construcció,  no inclòs entre les causes cobertes per l’assegurança. Per tant, l’assegurança no assumirà cap despesa perquè es tracta “d’una mala execució i és reclamable”.

El cost econòmic d’aquesta reparació que inclou les proves pericials, la redacció del projecte i l’execució és de 275.000 €. A més, entre d’altres conceptes, l’Ajuntament també ha hagut d’assumir 57.208 € pels espectacles que es van haver de suspendre.

Antecedents

El passat 16 de febrer es va produir el despreniment de tota una secció transversal del cel ras del sostre de la sala del  Teatre Tarragona,  arrel d’aquest incident els tècnics municipals assessorats per una empresa especialitzada van elaborar un exhaustiu informe dels fets, de les seves causes i de les actuacions a realitzar. Les conclusions van ser clares i contundents: el cel ras no estava ben instal·lat, no estava garantida la resistència de cadascun dels ancoratges de suspensió i resultava inestable i perillós. D’aquí es deriva  la necessitat de procedir a una reparació immediata.

El 15 de maig es van iniciar les obres de substitució de la totalitat del cel ras negre de la sala del Teatre Tarragona per un altre de característiques acústiques equivalents i amb una subestructura de sustentació realitzada en compliment de la normativa actual.