L’Agència Catalana de l’Aigua impulsa la depuradora del barranc de la Vila a Masroig, al Priorat

S’ha adjudicat, per un import de 22.385 euros, la redacció del projecte constructiu per reahibilitar l’actual depuradora 

En un termini de quatre mesos, el nou projecte haurà de definir un nou pretractament, el tractament primari i la posada en servei de la planta.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha adjudicat la redacció del projecte constructiu per rehabilitar la depuradora del barranc de la Vila a Masroig, a la comarca del Priorat. El contracte s’ha adjudicat per un import de 22.385 euros i tindrà una durada de quatre mesos.

El nou projecte haurà de contemplar i definir un nou pretractament, el tractament primari i la posada en servei de la planta, actualment construïda però sense haver estat activada. També caldrà que el nou projecte tingui en compte les necessitats de sanejament actuals i futures del sector al que donarà servei.

Cal tenir en compte que el municipi de Masroig ja té una depuradora en servei (barranc del Pou) que saneja les aigües residuals del nucli urbà. Aquesta disposa d’un tractament basat en un llacunatge natural i retorna les aigües tractades (105 m3/dia, equivalent a una població de 642 habitants) al barranc del Pou.

 
Catalunya disposa actualment de 515 depuradores que garanteixen el sanejament al 97,1% de la població catalana. Pel que fa a la comarca del Priorat, aquesta té 16 plantes actives que depuren les aigües residuals del 74% de la seva població.