La compravenda de pisos augmenta un 14% el 2017

Es tracta de l’increment més baix dels últims tres anys

 

 

Redacció.- Després de set mesos de creixements interanuals en la venda de pisos a Catalunya, al desembre la compravenda d’habitatges es va situar en 4.749 operacions, el 5,66% menys en relació amb el mateix mes del 2016, sent la tercera caiguda en termes anuals que es registra a Catalunya des de l’octubre del 2014, en els últims tres anys, segons l’institut d’estadística espanyol. Per trobar un mes amb 4.749 transaccions cal remuntar-se fins al desembre del 2015. Després d’aquesta caiguda del desembre, coincidint amb la crisi política catalana, les vendes de pisos el 2017 van sumar 76.369 transaccions d’habitatges, amb un increment del 13,62% en relació amb les vendes del 2016, el percentatge més baix que s’ha registrat en la recuperació del sector immobiliari català des de l’any 2014. Tot i aquest fre en termes relatius, les 76.369 transaccions registrades en el 2017 és la xifra més alta dels últims deu anys.
Les xifres de l’Institut Nacional d’estadística publicades aquest dimarts fan referència a les operacions de transaccions de compravenda de pisos del mes de desembre i del conjunt de l’exercici del 2017.

En el conjunt de l’estat espanyol, la compravenda de pisos es va situar al desembre en 32.211 operacions, el 9,16% més en relació amb al desembre del 2016, cosa que suposa encadenar vuit mesos de creixements interanuals.

En el conjunt del 2017, la compravenda de pisos a l’Estat es va situar en 464.423 operacions, el 14,56% més que en el 2016, un percentatge similar al registrat el 2016 en relació amb el 2015 que va ser del 14,01% i superior al registrat el 2015 que va suposar un creixement de l’11,52% en relació amb el 2014.

En xifres anuals, a l’estat espanyol el 2017 es va registrar la xifra més alta des del 2008 quan el nombre de transaccions d’habitatges va ser de 552.080 unitats.

A Catalunya, el 2017 la compravenda de pisos es va situar en 76.369 unitats, cosa que suposa el 13,62% més que el 2016. Des de l’any 2007 a Catalunya no s’havien registrat tantes operacions de compravenda de pisos i per tant l’any 2017 ha estat el millor en vendes dels últims 10 anys.

Tot i aquest bon resultat del 2017, les xifres registrades en el mes de desembre han suposat un fre a la recuperació del sector immobiliari. Al desembre es va registrar una de les tres úniques caigudes en termes interanuals des de l’octubre del 2014.

Coincidint amb el període de crisi política catalana, al desembre, les vendes de pisos es van situar en 4.749 habitatges, amb una caiguda del 5,66% en relació amb al desembre del 2016. Aquestes 4.749 operacions de compravenda del desembre és la xifra més baixa en qualsevol mes fins ara registrada des del desembre del 2015.

Com s’ha repetit en el procés de recuperació del sector immobiliari català i espanyol dels últims anys, el protagonisme de les vendes dels habitatges de segona mà s’ha convertit en el motor d’aquesta recuperació. En el cas de Catalunya, de les 4.749 transaccions que es van tancar en el mes de desembre, 3.994 operacions van estar protagonitzades per pisos de segona mà, el 84,10% del total. En el conjunt del 2017, les vendes de segona mà a Catalunya han suposat el 86,24% del total.

A l’estat espanyol, el protagonisme dels pisos de segona mà en les xifres del mes de desembre van suposar el 82,19% del total, i en tot l’any 2017 van pesar el 82,07%.

Les compravendes cauen al desembre un 7,44% a Barcelona

El nombre d’operacions de compravenda que es van registrar a Barcelona al desembre van sumar 3.137 operacions, cosa que suposa una caiguda del 7,44% en relació amb al desembre del 2016, i una de les dues úniques disminucions en termes anuals que s’ha registrat a la demarcació de Barcelona des de l’agost del 2014.

Les 3.137 operacions de compravenda que es van registrar al desembre a Barcelona és la xifra més baixa fins ara registrada en qualsevol mes des del desembre del 2015. D’aquestes compravendes tancades al desembre, el 84,28% són de pisos de segona mà.

En l’any 2017, a Barcelona es van vendre 52.558 pisos, el 12,96% més que en el 2016, el percentatge anual més baix fins ara registrat des del 2014, quan l’increment va ser del 10%. La compravenda de 52.558 pisos a Barcelona és la xifra més alta fins ara registrada des de l’any 2007.

Girona cau el 7,21%

El nombre d’operacions de compravenda de pisos a Girona es va situar en 618 operacions, amb una caiguda del 7,21% en relació amb al desembre del 2017 i es converteix en una de les tres disminucions interanuals que s’ha registrat a Girona en aquest any 2017. Les 618 operacions de compravenda es la xifra més baixa en qualsevol mes que s’ha vist a Girona des de l’octubre del 2015.

En el cas de Girona, al desembre, els pisos de segona mà van suposar el 84,95% del total.

El nombre de compravenda de pisos a Girona el 2017 va sumar 10.212 pisos, el 13,45% més que el 2016. Es tracta de la xifra més alta fins ara registrada en un any a Girona des del 2007. Del total de compravendes realitzades el 2017 a Girona, el 84,64% eren habitatges de segona mà.

Lleida creix l’11,40%

El nombre de compravenda de pisos a Lleida al desembre es va situar en 254 operacions, cosa que va suposar un increment de l’11,40% en relació amb al desembre del 2017. El 71,65% del total de les transaccions realitzades al desembre va estar protagonitzades per pisos de segona mà.

En el conjunt de l’any 2017, les operacions de compravenda de pisos a Lleida van sumar 3.396 operacions, el 10,58% més que el 2016. Es tracta de la xifra més alta fins ara registrada en un any a Lleida des del 2010 (3.483).

Els pisos de segona mà van suposar el 83,63% del total de les transaccions realitzades en el 2017 a Lleida.

Tarragona disminueix l’1,46%

Finalment, el nombre d’operacions de compravenda de pisos a Tarragona van sumar al desembre 740 pisos, cosa que suposa l’1,46% menys. En el cas de Tarragona es tracta una de les dos úniques caigudes que s’han registrat en aquesta demarcació des de l’agost del 2015.

Les vendes de pisos de segona mà a Tarragona al desembre van suposar el 86,89% del total.

En l’any 2017, el nombre d’operacions de compravenda de pisos va sumar 10.203 pisos, el 18,46% més que el 2016. Es tracta de la xifra més gran de vendes de pisos des del 2007.

Els pisos de segons mà van suposar el 83,69% del total de les transaccions realitzades el 2017.