10+1 consells pràctics per afrontar el Brexit

Pimec aconsella als empresaris afectats per la negociació del Brexit

La Cambra de Tarragona acollirà el proper 24 de gener de les 9 a les 11,30 hores la jornada “L’empresa espanyola davant del Brèxit”, una iniciativa impulsada per Cámara de Comercio de España, ICEX i CEOE

Aquesta jornada oferirà una visió actual de les implicacions per al comerç, inversions i contractació pública del Brèxit, i està dirigida a les empreses del país amb interessos econòmics i comercials al Regne Unit

Consells del informe Pimec:

1. Avaluar l’exposició actual de l’empresa al Regne Unit i els efectes del Brexit: amb
quins proveïdors britànics compta l’empresa, quins clients britànics té, quins
treballadors i col·laboradors britànics utilitza, quina rellevància tenen aquestes
relacions, com es formalitzen, quin marge de modificació hi ha, etc.

2. Si el personal de la seva empresa viatja amb freqüència al Regne Unit o rep
ciutadans britànics, ho podran seguir fent sense visat per estades de fins a 3 mesos.
Per tant, no cal modificar les planificacions de viatge de curta estada, però sí tenir
en compte que a partir del 30 de març els britànics ja no podran passar pel control
de passaports exprés per a ciutadans comunitaris. En canvi, recomanem no
planificar estades de més de 3 mesos en un sentit o altre (de britànics a la UE o de
comunitaris al Regne Unit) més enllà del 30 març, mentre la UE i el Regne Unit no
pactin unes condicions noves per a la circulació de persones.

3. Si la seva empresa compta amb ciutadans britànics entre els seus treballadors o
col·laboradors en territori espanyol, aquests deixaran de poder residir-hi de manera
legal si el Regne Unit esdevé un “tercer país”. Si porten més de 5 anys a Espanya, podran, però, sol·licitar la residència permanent com qualsevol ciutadà
extracomunitari. En qualsevol cas, recomanem que aquests ciutadans britànics
completin la seva inscripció al Registre d’Estrangers abans del 30 de març del 2019:
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/registeringresidence/spain/index_es.htm.

4. Els ciutadans britànics que treballen o col·laboren amb empreses catalanes i per als
quals la seva qualificació acadèmica o professional és determinant, també haurien
d’iniciar, tan aviat com sigui possible, el tràmit d’homologació de les seves titulacions
a Espanya. Si el Regne Unit esdevé “tercer país”, les homologacions ja fetes es
mantindran vigents, però no queda clar si se’n podran sol·licitar de noves.

5. Si la seva empresa exporta mercaderies al Regne Unit, hauria de comprovar els
aranzels i altres taxes que podria arribar a pagar quan el Regne Unit esdevingui un
“tercer país”. Segurament el Regne Unit aplicarà temporalment l’actual aranzel
exterior de la UE (TARIC), però després el podria anar modificant amb el temps. De
moment, cal que la seva empresa comprovi les taxes aplicables com a “tercer país”
(third country duty) al web de la duana britànica a partir del codi aranzelari o
descripció del producte: https://www.trade-tariff.service.gov.uk/trade-tariff/sections

6. Les empreses que importin mercaderies del Regne Unit, quan aquest esdevingui
“tercer país” el 30 de març hauran de comprovar els requisits de documentació i
homologació que estableixi la UE en el futur, així com les barreres comercials
aplicables segons l’aranzel comunitari, que s’actualitza cada dia al web
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=es#.

7. Les empreses que incorporin productes i components d’origen britànic per a la
posterior exportació a altres mercats que gaudeixen d’acords comercials amb la UE
(Nord d’Àfrica, el Japó, Corea, el Canadà, etc.), hauran de tenir en compte que
aquests aprovisionaments ja no seran considerats comunitaris quan el Regne Unit
esdevingui un “tercer país” el 30 de març. Caldrà revisar amb cura les regles d’origen
dels acords comercials en qüestió preveient aquesta circumstància per comprovar
si encara es compleixen i negociar amb el(s) proveïdor(s) britànic(s) sobre la
possibilitat de completar part del procés en territori comunitari per tal de garantir-ne
l’origen de la UE.

8. Un cop estimat el cost addicional d’exportar o importar amb el Regne Unit en cas
que esdevingui un “tercer país”, inclosos els tràmits duaners i administratius,
recomanem que les empreses revisin els seus contractes de subministrament i
els comentin amb els seus clients o proveïdors britànics, per determinar si cal
renegociar preus i condicions d’entrega i pagament. Aquestes poden afectar també
el sistema de transport, ja que els operadors logístics britànics i comunitaris no
estaran autoritzats a negociar les esmentades condicions en cas d’un “Brexit dur”,
excepte en els mínims que estableixen els convenis internacionals (vegeu punt
següent) i, en qualsevol cas, els controls fronterers segurament endarreriran els
enviaments en ambdós sentits.

9. Les empreses que prestin serveis al Regne Unit es poden veure afectades per un
Brexit sense acord i caldrà que estiguin atentes a les novetats i al que estableixen
altres acords internacionals. Per exemple, en el transport per carretera el Regne Unit
seguirà com a membre del Conveni de Viena sobre Transport per Carretera. En
qualsevol cas, la UE ha previst un seguit de mesures temporals i d’urgència vàlides
a partir del 30 de març per a mantenir les connexions per via aèria, terrestre i
marítima amb el Regne Unit, malgrat el Brexit.

10. Quan el Regne Unit esdevingui un “tercer país” el 30 de març, ja no seran vàlides
les certificacions de producte d’un territori i l’altre. No descartem que el Regne
Unit mantingui els estàndards europeus, com ha recomanat el propi Parlament
britànic en el cas dels aliments. En funció del que faci el Regne Unit, la UE també
podria facilitar l’entrada de productes britànics per reciprocitat, encara que no s’arribi
a un acord comercial definitiu.

11. Mantenir-se informat en tot moment dels avenços de les negociacions i processos
polítics al voltant del Brexit. En aquest sentit, la UE manté una plana web
(https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_es) amb informacions actuals i
pràctiques actualitzades, incloent-hi informes sobre diferents àmbits i sectors
(https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_es). Pel
costat britànic també existeix un web amb informacions actualitzades i detallades
sobre les negociacions, i els estudis i la legislació que el Regne Unit va aprovant en
relació al Brexit: https://www.gov.uk/government/collections/article-50-andnegotiations-with-the-eu.

Per a més informació, podeu contactar amb brexit@pimec.org