Pressupostos generals: 266 milions d’euros en joc per Tarragona

El subdelegat del Govern espanyol a Tarragona, Joan Sabaté, durant la presentació dels pressupostos.

Els pressupostos generals de l’Estat destinen a la província de Tarragona un total de
23.901.884 € de inversió social i en infraestructures 242.330.000€

Pel que fa a les partides pressupostàries principals cal destacar els més de 100
milions gestionats per ADIF i RENFE per a millores en infraestructures ferroviàries de
la província, des del Corredor a les rodalies; el gairebé 25 milions per al Port de
Tarragona, els més de 35 milions per a infraestructures viàries, els gairebé 6 milions
per a l’Aeroport de Reus, o els 31 milions per a les obres de descontaminació del
pantà de Flix.

Pel que fa a les mesures socials, cal destacar:
La revalorització de les pensions, mínimes i no contributives, segons l’IPC de les que
a Tarragona es beneficiaran 158.931 pensionistes. L’eliminació del copagament farmacèutic als pensionistes que beneficiarà a 124.635 pensionistes. L’augment de la dotació per a beques fins al 8.236.200€ que beneficiaran a 12.656 estudiants. Les ajudes per a menjadors, amb la voluntat de combatre la pobresa infantil, que arribarà fins als 326.086€ i 556 beneficiaris. Les ajudes per a material escolar a les etapes obligatòries de l’educació que puja fins als 641.303€ i es beneficiaran 6.076 nens i nenes.

Respecte als fons que es transfereixen als ajuntaments per eradicar la violència de
gènere, a Tarragona es destinarà 388.596€ amb uns beneficiaris de 4.460 persones.
El desenvolupament de l’Ingrés Mínim Vital suposa una despesa de 2.076.806€ i tindrà
16.123 persones com a beneficiaris. La recuperació del subsidi per desocupació per a majors de 52 anys suposa una despesa de 4.113.116€ i es beneficiaran 1.451 persones. La recuperació de la cotització a la seguretat social dels cuidadors i cuidadores té una
inversió de 5.172.800€ i es beneficiaran 2.957 persones.

Respecte a les infraestructures, les dades són les següents:
La inversió total a Catalunya és de 2.051.380,35 milions d’euros, dels quals a
Tarragona es destinen 242,33 milions d’euros, el que suposa el 11.81% del total.
Recordem que actualment (a data 1 de gener de 2018), la província de Tarragona té
un pes demogràfic del 10,6% del total de Catalunya. Per tant, la inversió es troba per
sobre del pes de la província al total de Catalunya.

El Ministeri de Foment destinarà 35,2 milions d’euros a les carreteres de la província,
el que suposa un increment de gairebé un 15% respecte a 2018. D’aquests 27.5
milions seran per a la creació, conservació i explotació de carreteres.