El fre a l’Brexit sembra la incertesa

El rebuig britànic a l’acord sobre el Brexit obliga les empreses a prendre mesures urgents

Segons Pimec, les que tinguin relació comercial amb el Regne Unit haurien d’avaluar-ne els riscos i prendre mesures de contingència

Ahir, 15 de gener, el Parlament britànic va rebutjar per majoria l’Acord per a la Sortida
del Regne Unit de la UE pactat amb la Comissió Europea el passat 14 de novembre. Aquesta decisió té conseqüències greus, ja que implica l’anomenat “Brexit dur”, pel qual
el Regne Unit abandonarà la Unió Europea i el Mercat Únic de manera immediata el
proper 30 de març.

L’Acord ara rebutjat era només un conveni de “divorci” per tal de minimitzar els riscos i
incerteses del procés de sortida del Regne Unit, fent-lo més llarg, gradual i ordenat, però
no regulava en cap cas la futura relació entre el Regne Unit i la UE. En aquest sentit, la
UE i el Regne Unit havien pactat també una Declaració Política conjunta, en la qual es
comprometien a mantenir en el futur una relació profunda i àmplia, però sense valor
jurídic ara mateix.

Sense l’Acord de Sortida, a les 00:00 h del 30 de març del 2019 la normativa
comunitària quedarà sense efecte al Regne Unit tota, la qual cosa generarà un buit
legal i una inseguretat jurídica sense precedents en la història d’Europa. Val a dir que el
Regne Unit i la UE mantenen un comerç bilateral d’uns 600.000 milions € l’any i els
efectes d’aquests canvis serien molt rellevants.

El Regne Unit és membre de la UE des del 1973 i, com en tants altres estats membres,
el gruix de la seva regulació és avui dia d’origen comunitari, des de les normes sanitàries
i fitosanitàries fins a les relatives al transport o l’educació superior, passant per les
pròpies de la Unió Duanera (absència d’aranzels i inspeccions en frontera a les
mercaderies).

Encara que el Regne Unit tingui la intenció de crear les seves pròpies normes en sortir
de la UE, no seria a temps de fer-ho en tots els àmbits del dret comunitari abans del 30
de març del 2019. Per aquest motiu, l’Acord de Sortida del Regne Unit preveia un
període transitori fins al 31 de desembre del 2020, durant el qual el Regne Unit seguiria
aplicant la major part del dret comunitari i formant part del Mercat Únic. D’aquesta
manera s’evitarien les barreres comercials bilaterals.

Amb el rebuig de l’Acord de Sortida, el proper 29 de març el Regne Unit deixarà de
formar part de la UE, amb efectes des del dia següent, 30 de març, de manera que
esdevindrà un “tercer país” on la normativa comunitària ja no s’aplicarà, ni
tampoc la lliure circulació de mercaderies, persones, serveis i capitals.

Caldrà estar atents al que estableixen els acords internacionals i al que decideixi el
Regne Unit unilateralment. Per exemple, el Parlament britànic ha recomanat que el
Regne Unit segueixi aplicant de manera temporal la normativa comunitària en matèria
sanitària, fitosanitària i de seguretat alimentària, per tal de garantir el subministrament
de productes agroalimentaris d’origen comunitari, que representen el 40% del seu
mercat.

En esdevenir un “tercer país”, els aranzels que el Regne Unit aplicarà a mercaderies
europees seran de mitjana del 5-6%, però força més alts en alguns productes (fins al
22%), a partir de l’actual composició aranzelària. Els clients britànics podrien llavors triar
altres proveïdors més competitius, nacionals o de tercers països, i el mateix podria
passar a la inversa.

La lliure circulació de persones tampoc queda garantida quan el Regne Unit esdevingui
un “tercer país” el 30 de març, tot i que la UE ja ha manifestat la seva intenció de no
exigir visats d’entrada als britànics per estades de fins a 3 mesos, sempre que el Regne
Unit apliqui la mateixa mesura. De manera indirecta, el “Brexit dur” del proper 30 de març podria comportar una davallada de la lliura esterlina, de fins al 20% segons estudis recents, la qual cosa faria minvar el poder adquisitiu i la capacitat de compra de les empreses i ciutadans britànics enfront de les empreses de la Zona Euro, i afectaria de retruc els exportadors i el sector turístic catalans.

Relacions empresarials entre Catalunya i el Regne Unit
L’any 2017 un total de 3.330 empreses catalanes van realitzar exportacions al Regne Unit
(28,5% del conjunt estatal) per un import de 4.031 milions d’euros (21,3% d’Espanya). Per la seva banda, 3.984 firmes van efectuar importacions (14,1% del total estatal) per un global de 2.532 milions d’euros (22,1% d’Espanya).

Pel que fa a les principals partides de l’exportació catalana al Regne Unit, cal destacar la
corresponent a cotxes de turisme i altres vehicles automòbils per al transport de persones,
que representa poc més d’una quarta part de l’import total. Els segueixen els vehicles
automòbils per al transport de mercaderies, el material elèctric (aparells per al tallament,
selecció, protecció, fils, cables i altres conductors aïllats), la carn de porcí (fresca, refrigerada o congelada), els components i accessoris de vehicles automòbils, els perfums i aigües de tocador, els medicaments i els articles de tapisseria.

D’altra banda, en les importacions, la partida més rellevant és la de cotxes de turisme i altres vehicles automòbils per al transport de persones, que suposa un 23,5% del total. A continuació s’ha d’esmentar l’alcohol etílic sense desnaturalitzar, aiguardents, licors i altres destil·lats, els elements químics radioactius i isòtops radioactius, els components i accessoris de vehicles automòbils, les brúixoles (inclosos compassos de navegació i altres estris similars), i deixalles i rebutjos de coure.

Finalment, durant el 2017 un total de 2,1 milions de turistes del Regne Units van visitar
Catalunya, cosa que representa el 11,4% del global de turistes estrangers. El Regne Unit és
el segon origen dels turistes forans a Catalunya, per darrere de França, amb 4,5 milions de
visitants.