Valoració de PIMEC sobre l’IPC de juny de 2018

PIMEC valora de forma negativa la repuntada de preus en aquest mes.

Se situen amb una variació del 2,3% a Espanya i del 2,4% a Catalunya, dues dècimes més que el mes anterior en el primer cas i una dècima més en el segon cas i, en conseqüència continuen amb la tendència alcista dels darrers mesos.

Aquesta tendència alcista està directament relacionada amb l’increment de preus  dels carburants i combustibles, que des del maig impacten directament en l’índex general (els preus dels carburants i combustibles van augmentar un 11,9% en relació a un any enrere).

Sense la incidència dels productes energètics ni els aliments sense elaborar, la inflació subjacent se situa en uns registres moderats, de l’1,0% a Espanya i de l’1,1% a Catalunya. En aquest sentit, PIMEC considera que, en cas que hi hagi indexacions a l’evolució dels preus, seria convenient fer-ho prenent com a base la inflació subjacent, doncs aquest índex no recull directament l’impacte de, per exemple, les variacions de preu del petroli, que és un element poc controlable de la nostra economia.

Per sectors, a Catalunya, destaquen els creixements dels preus en termes interanuals del transport (6,6%), dels aliments i begudes no alcohòliques (2,7%), de les begudes alcohòliques i tabac (2,2%) i de l’habitatge (2,3%). Contràriament, moderen el creixement dels preus l’ensenyament (0,5%), els medicaments (0,7%) i el lleure i al cultura (0,7%).

PIMEC també destaca que la nostra major dependència dels productes derivats del petroli provoca que el diferencial de la taxa harmonitzada espanyola se situï 3 dècimes per sobre la registrada al conjunt de la Unió Monetària, (2,3% a Espanya i 2,0% a la Unió Monetària). Aquest major creixement dels preus comporta pèrdues de  competitivitat respecte als països europeus.

En aquest sentit, des de PIMEC insistim en el fet que cal portar a terme polítiques efectives  orientades a reduir l’excessiva dependència energètica.

Finalment, també cal destacar que el diferencial del creixement dels preus entre Catalunya i Espanya, es torna a situar en una dècima.

 

Taxes de variació (%)

Espanya

Catalunya

Intermensual

Interanual

Intermensual

Interanual

Índex general

0,3%

2,3%

0,3%

2,4%

Aliments i begudes no alcohòliques

0,5%

2,5%

0,3%

2,7%

Begudes alcohòliques i tabac

0,1%

2,2%

0,1%

2,3%

Vestit i calçat

-1,2%

0,9%

-1,0%

0,8%

Habitatge

0,5%

2,6%

0,5%

2,3%

Parament de la llar

0,1%

0,1%

-0,1%

0,5%

Medicaments

0,1%

0,2%

0,1%

0,7%

Transport

0,4%

6,1%

0,3%

6,6%

Comunicacions

-0,1%

2,2%

-0,1%

2,1%

Oci i cultura

0,9%

0,6%

0,9%

0,7%

Ensenyament

0,0%

0,7%

0,0%

0,5%

Restauració

0,3%

1,7%

0,5%

2,1%

Altres

0,1%

0,9%

0,1%

1,1%

Inflació subjacent

0,1%

1,0%

0,1%

1,1%

Inflació  a impostos constants

0,8%

1,1%

 

Taxes de variació interanuals (%)

Espanya

Unió Monetària

IPC harmonitzat

2,3%

2,0%