Últimes dades de “Turespaña” sobre els principals mercats emissors

El mercat xinès representa una quota del 0,85% al mercat espanyol, està encara en els nivells típics d’un mercat emergent

Al 2017 ens van visitar 442.000 turistes japonesos, el 0,5% del total de viatgers rebuts, i van generar una despesa de 915 milions d’euros.

Espanya és la tercera destinació per al mercat rus, per darrere de Turquia i Tailàndia. Al 2017 vam rebre 1,1 milions de turistes de Rússia

El servei d’estudis de Turespaña ha publicat una nova sèrie de fitxes executives sobre els mercats emissors, on s’ofereixen alguns dels indicadors i tendències més destacades, com les arribades, les pernoctaciones o el nivell de despesa.

En la fitxa corresponent al mercat britànic es detalla que el principal motiu dels seus viatges és el sol i platja i que per a ells Espanya és una “destinació beach plus” on aquest producte és l’element basic que es complementa amb altres activitats o experiències.
Respecte a les destinacions competidors, aprecia un increment gradual de la quota de mercat de Portugal, Xipre i Grècia, així com una recuperació de les reserves cap a Turquia, Egipte i Tunísia.
Regne Unit es manté com el primer emissor d’Espanya, però en els cinc primers mesos de l’any va registrar una caiguda del 2,3% en les arribades i del 2,2% en les pernoctacions hoteleres, mentre que la despesa segueix estable, amb prou feines va disminuir un 0,2%.

També roman estable la despesa dels viatgers procedents d’Alemanya, encara que les arribades van caure un 2,7% fins maig i les pernoctaciones, un 2,9%.

França, amb prop d’11,3 milions de turistes en 2017-xifra que es manté estable respecte a l’any anterior – va ser el tercer emissor, i entre gener i maig va presentar un suau creixement, tant en el flux de turistes (0,6%), com en la despesa (1,5%) i en les pernoctaciones hoteleres (1,7%).

Imatge Turespaña ofereix noves dades dels principals comprats emissors.
El 2017 els viatges a l’estranger del mercat japonès van fregar els 18 milions. Pel que fa a Xina, el 2017 ens van visitar 514.000 turistes d’aquest país, un 37,1% més que l’any anterior, la xifra de pernoctacions va augmentar un 28% i van fer una despesa de 796 milions d’euros, un 18,1% més. Malgrat el creixement, la quota d’Espanya en aquest mercat està encara en els nivells típics d’un mercat emergent (0,85%). En els cinc primers mesos de l’actual exercici les estades en hoteleres del mercat xinès mostren un creixement del 7,7%.

D’altra banda, segons les dades de Japan National Tourism Organization recollits per Turespaña, el 2017 els viatges a l’estranger del mercat japonès van ascendir a 17,89 milions i Europa va ser la tercera destinació internacional en importància per darrere de l’agregat Àsia de l’Est (29,4%) i del Sud-est Asiàtic (21,1%). Entre les destinacions llunyanes Europa va ocupar la primera posició (14,6%) seguida a bastant distancia per Estats Units (6,9%). El 2017 ens van visitar 442.000 turistes japonesos, la qual cosa suposa el 0,5% del total de turistes rebuts, i van realitzar un desemborsament de 915 milions d’euros, aportant un 1,1% al total de despesa dels compradors emissors. En els cinc primers mesos de 2018 les pernoctaciones hoteleres d’aquest mercat van descendir un 13,7%.

El restabliment de les connexions aèries regulars entre Rússia i Egipte pot afectar a les arribades d’aquests viatgers a Espanya
Pel que fa al mercat rus, en 2017 es va produir un increment del 24% en els seus viatges a l’estranger. Espanya és la seva tercera destinació, per darrere de Turquia i Talilandia, i per davant de Grècia, Itàlia i Xipre, d’acord amb l’Agència Estatal de Turisme de Rússia (Rostourism). El 2017, ens van visitar 1,1 milions de turistes russos, un 14,1% més que l’any anterior. La despesa també va mostrar un avanç del 12,4%, mentre que les pernoctaciones hoteleres van aconseguir els 4,8 milions, amb un creixement del 18,3%. Segons es recull a la seva fitxa, aquest any pot haver-hi canvis en aquest rànquing per la represa de les relacions polítiques amb Turquia i el recent restabliment de les connexions aèries regulars amb Egipte.