UGT Catalunya denuncia “un mercat de treball estacional i precari”

L’Unió Territorial del sindicat a Catalunya fa balanç dels dolents dades de l’ocupació a l’octubre

 

Redacció.- Com és habitual, UGT Catalunya ha fet balanç de les dades de l’atur mensuals, que mostren una pujada del 3,67% pel que fa al mes anterior, però un descens del 9,45% pel que fa a l’any passat.

Des del sindicat destaquen que “Catalunya ha estat la comunitat autònoma on més ha pujat l’atur en termes absoluts”, com a “efecte de la finalització de la temporada turística, arrossegant el nostre mercat de treball novament cap a la pèrdua d’ocupació”.

UGT Catalunya ressalta, a més, que existeix una descompensació entre sectors: “Destaquem l’augment de l’atur entre les persones joves i les immigrades i la caiguda de la contractació a tots els sectors a excepció dels serveis, on s’ha incrementat, compensant la resta de sectors”. “No podem perdre de vista la precarietat dels llocs de treball que es creen: temporals, amb jornades parcials, salaris baixos i pitjors condicions laborals que abans de l’inici de la crisi”, afegeixen.

 

Propostes

Entre altres iniciatives, UGT proposa algunes mesures per solucionar les qüestions que denuncien: “La derogació de les darreres reformes laborals imposades, que han estat les causants de la situació actual de precarietat del nostre mercat de treball; l’impuls de mesures actives urgents per a la creació d’ocupació estable i de qualitat, més enllà de l’ocupació precària, temporal, de curta durada i baixos salaris que s’està generant en l’actualitat; garantir la capacitat adquisitiva de les persones treballadores augmentant els salaris, situant el salari mínim interprofessional al mateix que l’europeu: 1.000 euros; garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació”; y, finalment, “destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació i reforçar els serveis públics d’ocupació”.