Reus proposa un presupost de 122,6 milions per a 2021

La regidora d'Hisenda, Mariluz Caballero. CEDIDA

El Govern de Reus portarà a votació del ple municipal del proper 20 de novembre el Pressupost de l’Ajuntament per a 2021, que defineix la planificació econòmica de l’exercici amb un import total de 122.672.022,65 euros.

La regidora d’Hisenda, Mariluz Caballero, ha presentat els comptes i ha afirmat que tenen l’objectiu de “donar continuïtat a les políti ques d’atenció a les necessitats de la ciutat en l’actual context de crisi sanitària, social i econòmica en una doble direcció: l’atenció als més vulnerables i la generació d’activitat econòmica”

L’expedient de pressupostos inclou un Pla d’Inversions dotat amb 8,5 milions d’euros.

El pressupost de 2021 es redueix lleument respecte els comptes d’enguany per l’efecte del traspàs de la gestió de l’Hospital Sant Joan a la Generalitat. Tanmateix, descomptant l’efecte Hospital, el pressupost tindria un caràcter expansiu, amb un increment de 3,3 milions d’euros respecte el de 2020.

Ingressos
El pressupost de l’Ajuntament creix en els seus ingressos ordinaris en més de 3,3 milions euros. I en conseqüència, permet mantenir tots els serveis i ajuts vigents. Aspectes a destacar del capítol d’ingressos són:

 • Congelació de les ordenances fiscals. Es mantenen les bonificacions fiscals de suport a la ciutadania i a les petites i mitjanes empreses, i s’incorporen noves bonificacions per generar ocupació, captar noves empreses i fomentar l’habitatge protegit.
 • Recàrrec del 50% de l’IBI sobre els immobles desocupats, aprovat amb les ordenances de 2020 com a mesura per dinamitzar el mercat de l’habitatge. La mesura permetrà ingressar uns 500.000 euros.
 • El conveni amb la Generalitat en relació a l’IBI de l’Hospital, amb una previsió d’ingressos de 700.000 euros.
 • L’augment del 3% previst en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat en concepte de cessió de tributs estatals.
 • Millora en els processos de gestió i recaptació.

Despeses
El capítol de despeses destaquen els aspectes següents:

 • Recursos Humans. Adaptació del pressupost a la nova relació de llocs de treball, reforç de la plantilla de la Guàrdia Urbana i altres departaments municipals, i compliment dels compromisos laborals en l’àmbit del sector públic.
 • Increment de partides vinculades a la situació de pandèmia com la neteja de les escoles públiques i les escoles bressol municipal (600.000 euros), i l’adquisició d’equips de protecció per als treballadors municipals.
 • La major dotació dels ajuts directes a les famílies en situació d’emergència social. 600.000 euros més, que s’afegeixen a la partida actual d’ajuts d’emergència, ajuts socials, beques menjador i el Servei d’Assistència Domiciliària.
 • Dotació del fons de contingència en 1 milió d’euros per donar resposta a les noves necessitats que puguin sorgir davant les incerteses que planteja l’any 2021.

Pla d’Inversions
El pressupost de 2021 conté un esforç inversor de 8,5 milions d’euros, orientat a la generació d’activitat econòmica a la ciutat i a la creació de llocs de treball. Les inversions s’emmarquen en el full de ruta de l’acció de govern del mandat, definit al Pla d’Acció Municipal. Algunes de les actuacions més destacades són:

En l’àmbit del progrés social:

 • Nova edició dels pressupostos participatius (750.000 euros).
 • Redacció del projecte executiu del Centre Cívic Gregal (185.000 euros).
 • Jardins educatius a les escoles bressol municipals (100.000 euros)
 • Primera fase del Parc de Lliscament (400.000 euros)
 • Primera fase del Complex Aquàtic (400.000 euros).
 • Equipament i mobiliari del Centre Social el Roser (111.000 euros).

En l’àmbit de l’espai urbà, destacar les inversions següents:

 • Un paquet d’inversions en matèria de seguretat, que inclou 136.000 euros per a la renovació de vehicles de la Guàrdia Urbana; 70.000 euros per a la implantació d’una nova fase del pla de videovigilància; i 125.000 euros per a l’adequació d’equipaments en matèria de seguretat.
 • En matèria de mobilitat, destacar el desplegament del Pla de Mobilitat Urbana i el Pla Específic de la Bicicleta (100.000 euros); la instal·lació de nous carregadors per a vehicles elèctrics (80.000 euros); i el cofinançament del projecte de carril bici fins a la urbanització Blancafort (485.000 euros).

 Altres projectes:

 • Desplegament dels plans directors de via pública: asfaltat, voreres, jocs infantils, mobiliari urbà, etc… (525.000 euros).
 • Execució d’un projecte en el marc de la V Verda (40.000 euros).
 • Estudi per redefinir el parc de Sant Jordi i la incorporació d’un espai escènic a la plaça d’Anton Borrell (40.000 euros).
 • L’execució de les fases 1 i 2 del projecte per fer de vianants el raval de Santa Anna (180.000 euros).
 • La redacció dels projectes de les rotondes d’accés a la urbanització Mas Carpa i a Urgències de l’Hospital Sant Joan (40.000 euros).
 • El cofinançament del projecte de condicionament del pont d’accés al barri Gaudí (47.000 euros).
 • Inversions al Mas Carandell, a l’edifici i en equipament (115.000 euros)
 • I la instal·lació de noves plaques fotovoltaiques en edificis municipals (300.000 euros).
 • Modernització i millores al Gaudí Centre (145.000 euros).