El rector de la URV destaca al Parlament la precarietat del finançament de les universitats catalanes

El rector Josep Anton Ferré va exposar els bons resultats de la URV i va reclamar més finançament per al sistema universitari públic català

URV Activ@.- El rector de la URV, Josep Anton Ferré va fer reclamar més inversió pública per al sistema universitari català, en la seva compareixença davant la Comissió d’Empresa i Coneixement del Parlament de Catalunya, que va tenir lloc ahir dijous, 8 de juny.

Va presentar una comparativa entre les universitats catalanes i 53 universitats de tot el món, en la qual queda palès el paper eficient de les universitats del país en recerca (publicacions i impacte). A la comparativa s’hi mostra, en canvi, que la inversió per alumne a Catalunya és de només 6.000 dòlars/any per estudiant, i la mitjana de les universitats comparades està en una inversió d’entre 10 i 20.000 dòlars per alumne/any.

Segons que va exposar el rector, l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) ha fet un estudi sobre el finançament públic de les universitats catalanes. Actualment, el total de la subvenció a les universitats públiques és de 700M€ aproximadament, i l’aportació dels estudiants per matrícules i taxes (incloent les beques que paga el Ministeri) és de 300 M€. L’estudi proposa a la Generalitat que incrementi en 100 M€ el total de l’aportació pública a les universitats catalanes durant 3 anys consecutius fins a 300€, que es destinaria a augmentar la subvenció pública de cadascuna d’elles en un 10%, i en un altre 10% a reduir els preus públics anuals que paguen els estudiants per matrícula i taxes.

Amb aquest augmentt, les universitats podrien fer front a l’equilibri pressupostari, al Pla Pluriennal d’infraestructures, a elevar el sostre de despesa del capítol I (personal) amb el mateixos efectius humans EJC, (equivalent a jornada completa) i augmentar el sostre de despesa del capítol I amb un increment d’aquests efectius.

Josep Anton Ferré va comparèixer davant la Comissió parlamentària d’Empresa i Coneixement  a petició pròpia, per explicar què s’ha fet a la universitat des que va entrar en funcionament fa 25 anys, així com la seva situació actual i les perspectives de futur. En una breu exposició sobre la Universitat, el rector va destacar que la URV registra un nombre molt superior d’estudiants becats que altres universitats catalanes; es va referir al paper social de la URV, ja que 7 de cada deu estudiants són els primers universitaris de la seva família, i també a la importància de la tercera missió, o conjunt d’activitats universitàries amb repercussió al territori. També es va referir a l’excel·lent situació de la URV en els rànquings internacionals.

A la mateixa sessió van intervenir els rectors de la Universitat de Vic, la Universitat de Lleida i l’Autònoma de Barcelona. Seguidament a les intervencions, van prendre la paraula diputats de Ciutadans, PSC, els Comuns, del PP, ERC i de Junts pel Sí. La sessió es va poder seguir en directe via web des del Canal 2 del Parlament, on es pot visionar.