La Facultat d’Economia i Empresa capta noves empreses per a les pràctiques dels estudiants

A les reunions informatives al campus Bellissens i al de les Terres de l’Ebre van assistir prop de trenta empreses i institucionst, reunits en una aula a Reus.

Des de la coordinació de pràctiques de la Facultat d’Economia i Empresa a Reus es va organitzar el passat 5 de juny una sessió informativa a empreses interessades a col·laborar amb el centre, acollint estudiants en pràctiques el proper curs 2017/18. En aquesta sessió, la professora M. Glòria Barberà, coordinadora de pràctiques externes i de la Borsa de Treball, i la professora Carme Molina, responsable de les pràctiques curriculars, van informar de les característiques pròpies de les modalitats de pràctiques curriculars i extracurriculars i el funcionament de l’aplicació informàtica HERA que des d’aquest curs gestiona ambdues modalitats de pràctiques. Van assistir representants de les entitats: Reclams, Diputació de Tarragona, Dispel, Ecotex, Insta Serveis Jurídics Ambientals, l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social IPHES), Izertis, Joaquin Oliva, Kelloggs, Llaberia Plàstics, Marlex, Parés i Aubia, Petit Enginyers, Porta Sistemas, Mariscal & Sarroca, TQ Tecnol i agents col·laboradors del Banc Santander.

El dimecres 7 de juny es va fer la mateixa sessió al campus Terres de l’Ebre a Tortosa, amb els representants de les entitats: Vidiella i Rosa S.R.C., Rull Serveis de Pintura i Retolació, Homedes Utges SCCL, Centre de formació Pitarch, Cafés Civit, Fundació Gentis, Mundoparquet, Ibercaja i agent col·laborador del Banc Santander.

A la Facultat d’Economia i Empresa de Reus s’imparteixen els graus: Finances i Comptabilitat, Administració i Direcció d’Empreses, Economia; i els dobles graus Administració i Direcció d’Empreses i Finances i Comptabilitat, i Administració i Direcció d’Empreses i Dret. A Tortosa s’imparteix el grau d’Administració i Direcció d’Empreses. Les pràctiques curriculars són obligatòries per a tots els estudiants.

L’experiència del centre mostra el gran interès per part de les empreses i institucions de l’entorn per col·laborar en la formació dels seus estudiants, i un alt nivell de satisfacció per part d’aquestes amb el desenvolupament de les pràctiques. De mitjana, cada curs acadèmic se signen 135 convenis de pràctiques curriculars, un per estudiant, a partir de més de 250 ofertes que realitzen més de 100 entitats col·laboradores. Un 98% de les entitats que han acollit un estudiant en pràctiques repetiria l’experiència, mostra de la bona valoració, per part de les entitats, d’aquesta col·laboració Universitat-Empresa.