El preu mitjà del sòl urbà puja un 7,2% a Catalunya

Barcelona és la província amb els preus més elevats (459,4 euros/m2) després de les Balears (444,2 euros/m2) i Madrid (434,0 euros/m2)

ACN Madrid .- El preu mitjà del sòl urbà ha pujat un 7,2% al primer trimestre del 2017 a Catalunya respecte al mateix període de l’any passat i se situa als 190,6 euros per metre quadrat de mitjana, segons dades del Ministeri de Foment. D’aquesta manera, el preu s’acosta als nivells del primer trimestre del 2012, quan el preu mitjà era de 200,8 euros per metre quadrat. La variació trimestral del preu del sòl urbà a Catalunya també ha augmentat un 0,6%. Barcelona és la primera província on es registren els preus més cars dins els municipis de més de 50.000 habitants amb 459,4 euros/m2 després de les Illes Balears (444,2 euros/m2) i Madrid (434,0 euros/m2).

En el conjunt de l’Estat, el preu mitjà del metre quadrat va augmentar al primer trimestre un 6,2% i es va situar en els 167,5 euros. Enfront del trimestre anterior, el preu mitjà del metre quadrat va experimentar un descens del 2,5%.

En els municipis de més de 50.000 habitants el preu mitjà del metre quadrat ha baixat un 3,6% en relació al primer trimestre del 2016 després de situar-se als 297,3 euros per metre quadrat.

Els preus mitjans més elevats, dins els municipis de més de 50.000 habitants, es van registrar a la província de Barcelona amb 459,4 euros/m2 després de les Illes Balears (444,2 euros/m2) i Madrid (434,0 euros/m2). Per la seva banda, els preus més baixos, també en els municipis de més de 50.000 habitants, es van donar a les províncies d’Astúries (110,3 euros/m2 ), Cadis (112,1 euros/m2 ) i Lleó (113,5 euros/m2 ).

El nombre de transaccions realitzades al primer trimestre va ser de 4.401, un 4,1% menys que al quart trimestre del 2016, que van ascendir a 4.589, i un 18,4% més que al mateix període de l’any passat, quan es van transmetre 3.716 solars.

Segons la grandària del municipi, en els més petits de 1.000 habitants es van realitzar 352 transaccions, un 23,9% més que al mateix trimestre de l’any passat; en els municipis d’entre 1.000 i 5.000 habitants es van vendre 790 solars, que representa un augment del 2,6% en la taxa interanual; en els municipis d’entre 5.000 i 10.000 habitants, el nombre de transaccions va ser de 748, un 19,7% més que al mateix trimestre de l’any anterior i en aquells municipis d’entre 10.000 i 50.000 habitants, les transaccions van ascendir a 1.575, un augment del 25,8% interanual.

En els municipis que superen els 50.000 habitants, el nombre de solars venuts va ser de 936, un 19,2% més que al primer trimestre del 2016.

La superfície transmesa al primer trimestre del 2017 va ascendir a 5,7 milions de metres quadrats per un valor de 682,5 milions d’euros. Respecte al primer trimestre del 2016, les variacions interanuals suposen un 4,9% més de superfície transmesa i un 5,8% menys del seu valor.