Oberta la convocatòria de subvencions a associacions de veïns, federacions i entitats ciutadanas

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 15 de març

 

 

 

Redacció.- La conselleria de Relacions Ciutadanes de l’Ajuntament ha obert el termini per a la sol·licitud de subvencions per a associacions de veïns i federacions veïnals per enguany. La partida econòmica és de 160.000 euros i es destinarà  a diverses línies de finançament: manteniment i funcionament del local social,  projectes i activitats lúdiques, esportives, culturals i festives; activitats d’assessorament, atenció als veïns, formació, informació i promoció de l’entitat, entre d’altres.

D’altra banda, també s’ha obert el termini perquè les entitats ciutadanes, culturals, socials, etc,  sense ànim de lucre, inscrites en el Registre d’Entitats Municipals de Tarragona, demanin subvencions a l’Ajuntament. La partida pressupostària és de  30.000 euros i se subvencionaran a les entitats per a la realització de projectes o activitats concretes per enguany.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 15 de març.

Les bases de les convocatòries es poden consultar al BOP del dia 23 de febrer i a la webhttps://tramits.tarragona.cat de l’Ajuntament.