L’Agència Tributària envia requeriments a 750 establiments que l’any passat no van declarar l’impost turístic

La taxa va recaptar 47,3 milions d’euros el 2016, un 9,71% més que l’any anterior

ACN Barcelona .- L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha enviat 750 requeriments entre els mesos de gener i maig del 2017 a establiments catalans que no van declarar l’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET), corresponent a l’exercici 2016. L’ATC ha fet arribar comunicacions perquè presentin l’autoliquidació del tribut o acreditin que no estan obligats a presentar-la a 250 habitatges d’ús turístic, 250 hotels i 250 establiments de turisme rural de tot Catalunya, que no van presentar cap autoliquidació ni van fer cap ingrés de l’impost durant l’any passat.
Els requeriments s’han fet a partir del creuament de les dades extretes de fonts d’accés públic i la informació de què disposa l’ATC. El gran gruix dels no declarants d’aquest impost recau en els equipaments situats a la demarcació de Barcelona, amb 300 requeriments, mentre que els contribuents de Girona, Tarragona i Lleida n’han rebut 150 en cada cas.

D’altra banda, les actuacions que l’ATC va fer el 2016 per detectar el frau fiscal comès l’any anterior en relació amb l’IEET van destapar 646.000 euros. Aproximadament la meitat d’aquest import, 324.000 euros, provenen de la tramesa de 181 liquidacions i l’altra meitat, 322.000 euros, són conseqüència de 196 requeriments que van generar 400 autoliquidacions induïdes.

La diferència entre el nombre de requeriments i d’autoliquidacions induïdes s’explica perquè, en la majoria dels casos, a partir d’un sol requeriment es van autoliquidar els quatre trimestres de l’any de cop.

D’acord amb les últimes dades disponibles, la recaptació de l’impost sobre les estades en establiments turístics va créixer un 9,71% el 2016, respecte a l’any anterior. Així, l’import ingressat l’exercici 2016 va ser de 47,3 milions d’euros, mentre que el 2015, es van recaptar un total de 43,1 milions d’euros. El nombre d’autoliquidacions també va créixer en un 2,5%, passant de 83.961 el 2015 a 86.115 el 2016.