La transformació digital només arriba a 47% del comerç

La directora dels serveis territorials d’Empresa i Coneixement a Tarragona, Carme Mansilla, en el marc de la jornada “Tot queda a casa”. CEDIDA

Segons els resultats de l’Autodiagnosi TIC –una eina del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) que permet als comerciants i empreses de comerç autoavaluar el seu grau de transformació digital- al 2018 els comerços de les comarques de Tarragona van situar-se de mitjana en un 47%, un punt per sobre de l’any anterior

Concretament, dins el procés de transformació digital, la digitalització se situa en el 64%, seguit de les xarxes socials (56%), posicionament web (55%), màrqueting  i comunicació (38%), i comerç electrònic (21%)

Així ho ha explicat avui a Reus la directora dels serveis territorials d’Empresa i Coneixement a Tarragona, Carme Mansilla, en el marc de la jornada “Tot queda a casa”, que organitzen Comerç Valls, Via T Tarragona i El Tomb de Reus, dins les activitats de la 3a Setmana del Comerç que impulsa el Departament d’Empresa i Coneixement amb l’objectiu d’aportar coneixement i debat al sector i reivindicar el paper econòmic i social del comerç

Des d’avui i fins al 31 de març hi ha previstes a la demarcació una vintena activitats, organitzades per entitats i associacions tarragonines. Hi ha programes 160 activitats arreu del territori

El comerç tarragoní ha millorat lleugerament el seu grau de transformació digital al 2018. Segons els resultats de l’Autodiagnosi TIC –una eina del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) que permet als comerciants i empreses de comerç autoavaluar el seu grau de transformació digital- al 2018 els comerços de les comarques de Tarragona van situar-se de mitjana en un 47%, un punt per sobre de l’any anterior, i només un punt per sota del 48% de la mitjana de Catalunya.
Així ho ha explicat avui a Reus la directora dels serveis territorials d’Empresa i Coneixement a Tarragona, Carme Mansilla, en el marc de la jornada “Tot queda a casa”, que organitzen Comerç Valls, Via T Tarragona i El Tomb de Reus, dins les activitats de la 3a Setmana del Comerç que impulsa el Departament d’Empresa i Coneixement amb el suport del teixit associatiu. Des d’avui i fins el 31 de març hi ha previstes una vintena d’activitats organitzades per les entitats i associacions de la demarcació. Al conjunt de Catalunya, s’han programat 161 activitats.
Els resultats de l’Autodiagnosi TIC 2018 a la demarcació assenyalen que dins el procés de  transformació digital, el comerç local assoleix la millor puntuació en l’àmbit de la digitalització (un 64%, un punt per sobre de 2017), seguit de xarxes socials (amb un 56%, el mateix percentatge que al 2017), i el posicionament web (amb un 55%, i una millora 3 punts respecte a l’any anterior).
De la seva banda, l’ús d’estratègies i eines de màrqueting i comunicació digitals per part del comerç de Tarragona se situa de mitjana en el 38% (4 punts més que al 2017). Per contra, la implantació de l’ecommerce cau 4 punts, fins al 21%.
Prop de 100.000 euros en ajuts a la transformació digital dels comerços tarragonins,  un 60% més que a 2017
Durant l’any passat, la Generalitat –a través del CCAM– va destinar 97.464,77 euros en ajuts per afavorir la transformació del comerç a les comarques de Tarragona, xifra que representa un increment del 60% respecte 2017. Es tracta de la línia d’incentius del CCAM que ha experimentat un major increment, donat el paper clau de les TIC en la millora de competitivitat del comerç urbà.
Programa per a la competitivitat de l’empresa a través de les entitats
Comarca
Inversió
Subvenció atorgada
Alt Camp
56.000,00€
25.350,00€
Baix Camp
108.068,66€
52.063,19€
Baix Penedès
22.900,00€
10.778,75€
Conca de Barberà
58.230,00€
28.231,88€
Priorat
0
0
Tarragonès
186.472,40€
90.307,63€
TARRAGONA
431.671,06€
206.731,45 €
Programa per la participació de les empreses de comerç en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional
Alt Camp
9.177,60€
3.366,42€
Baix Camp
110.734,52€
36.561,99€
Baix Penedès
20.582,45€
8.325,00€
Conca de Barberà
10.985,00€
4.230,56€
Priorat
5.496,02€
2631,22€
Tarragonès
120.598,70€
27.715,79€
TARRAGONA
277.574,29€
82.830,98 €
Programa Transformació  digital
Alt Camp
19.651,43€
9.015,66€
Baix Camp
119.624,83€
43.726,70€
Baix Penedès
17.300,00€
7.098,00€
Conca de Barberà
2.995,00€
1.422,63€
Priorat
             3.777,33€
1.747,00 €
Tarragonès
109.600,45€
34.454,78€
TARRAGONA
272.949,04€
97.464,77 €
Programa per la nova implantació de comerços i millora comercial (traspassos i relleu generacional)
Alt Camp
0
0
Baix Camp
134.964,54€
42.734,31€
Baix Penedès
94.086,35€
30.854,48€
Conca de Barberà
 22.000,00€
 4.875,00€
Priorat
0
0
Tarragonès
86.920,60€
29.473,49€
TARRAGONA
 337.971,49 €
107.937,28€
TOTAL
1.320.165,88€
494.964,48 €
D’altra banda, dins el pla d’incentius del CCAM 2018 es van atorgar subvencions a la participació en fires per un import de 82.830 euros (un 19,8% més que al 2017). D’altra banda, dins el programa de millora de la competitivitat a través de les entitats, es van destinar l’any passat 206.731,45 € a les associacions de comerç tarragonines per a l’impuls d’actuacions (un 13% menys), i dins del programa de suport a la nova implantació de comerços i millora comercial (ajuts als traspassos i relleu generacional) es van destinar 107.937,28 euros. L’import total dels ajuts va ser de 494.965 euros, que van generar una inversió mobilitzada al sector de 1,3 milions d’euros.