La nova estructura de poder a la Diputació

Primer ple del nou mandat. CEDIDA

Quatre vicepresidències i nou comissions conformen l’estructura de Govern de la Diputació de Tarragona en el mandat 2019-2023

Joaquim Nin, Lluís Soler, Adam Tomàs i Eva Mata són els quatre vicepresidents de la institució

Els 27 diputats i diputades de la corporació s’han reunit aquest dimarts per celebrar el primer ple del mandat 2019-2023. Entre d’altres, s’ha donat compte del nomenament de la vicepresidenta i dels vicepresidents, seguint criteris de paritat. En concret, Joaquim Nin és el vicepresident primer; Lluís Soler, vicepresident segon; Adam Tomàs, vicepresident tercer i Eva Mata vicepresidenta quarta. El conjunt dels quatre vicepresidents i de la presidenta representa la diversitat territorial de la demarcació, amb dos vicepresidències ebrenques, dos de penedesenques i la presidència del Camp de Tarragona.                                       

En el ple també s’han designat els presidents dels organismes autònoms, s’han aprovat els membres de la Junta de Govern, el nombre de dedicacions exclusives i parcials i les seves retribucions, i el personal eventual.

En les properes setmanes, se celebrarà un nou ple per acordar les delegacions de competències dels membres del Govern i definir el cartipàs.

ORGANITZACIÓ GOVERN DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA MANDAT 2019-2023

PRESIDÈNCIA

Noemí Llauradó i Sans

VICEPRESIDÈNCIES

Vicepresident primer: Joaquim Nin Borredà

Vicepresident segon: Lluís Soler Panisello

Vicepresident tercer: Adam Tomàs i Roiget

Vicepresidenta quarta: Eva Maria Mata i Sendra

MEMBRES JUNTA DE GOVERN

Noemí Llauradó i Sans

Joaquim Nin Borredà

Lluis Soler Panisello

Adam Tomàs i Roiget

Eva Maria Mata i Sendra

Pere Segura Xatruch

Pere Granados Carrillo

Pau Ricomà i Vallhonrat

Camí Mendoza i Mercè

Enric Adell i Moragrega

PRESIDENT ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT DE TURISME

Lluís Soler Panisello

PRESIDENT ORGANISME AUTÒNOM DE BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS

Eduard Rovira i Gual

COMISSIONS INFORMATIVES I ESPECIALS

  • Comissió Informativa de Recursos Humans, Ocupació, Emprenedoria i Assumptes Generals
  • Comissió Informativa de Serveis Generals, Contractació i Expropiacions
  • Comissió Informativa d’Hisenda i Economia
  • Comissió Informativa de Coneixement i Qualitat
  • Comissió Informativa dels Serveis d’Assistència al Ciutadà
  • Comissió Informativa del Servei d’Assistència Municipal
  • Comissió Informativa dels Serveis d’Assistència al Territori
  • Comissió Especial de Comptes
  • Comissió Especial de Seguiment del Codi de Conducta dels alts càrrecs de la Diputació de Tarragona