La gran distribució comercial dona treball a 5.300 personas al Camp de Tarragona

Imagen virtual del nou centre comercial a Ponent disenyat per Bogaris. CEDIDA

El sector de la gran distribució ocupa a Tarragona 5.295 persones, un 10,5% més que al 2015-2016. Altres magnituds analitzades també han evolucionat positivament: la superfície de venda ha pujat un 3,7%, el nombre d’establiments un 3,46%, i la densitat comercial un 2,72%

Actualment, les comarques de Camp de Tarragona compten amb 359 establiments comercials de gran distribució (7,16% de tot Catalunya), i 200.278 m2 de superfície de venda (8,28% del total)

Al conjunt de Catalunya, la distribució comercial va créixer un 4,48% en nombre d’establiments, un 7,62% en superfície de venda, un 3,89% en facturació, i un 5,78% en nombre d’ocupats

L’Anuari de la Distribució Comercial del sector quotidià en règim d’autoservei 2019, elaborat per la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Coneixement, que analitza l’evolució de les 50 primeres empreses de gran distribució a Catalunya en el bienni 2017-2018

L’ocupació al sector de la gran distribució comercial ha crescut un 10,5% al Camp de Tarragona. Aquesta és una de les principals conclusions de l’Anuari de la Distribució Comercial del sector quotidià en règim d’autoservei, que elabora biennalment la Direcció General de Comerç, del Departament d’Empresa i Coneixement.

L’Anuari analitza les cinquanta primeres empreses de gran distribució amb punts de venda a Catalunya, que estudia el comportament de l’oferta de productes alimentaris, drogueria i perfumeria, en règim d’autoservei, en el període 2017-2018, a partir de la informació facilitada pels propis operadors. L’estudi fa un seguiment dels principals indicadors del sector, mesurant la competitivitat i el rendiment de les empreses, identificant nous indicadors que fusionen els vessants econòmic i social, avaluant el posicionament de les empreses respecte les noves tecnologies i el comerç electrònic, i compara les zones geogràfiques per raó de l’oferta comercial.

La gran distribució comercial al Camp de Tarragona: augmenten l’ocupació, la superfície de venda, el nombre d’establiments, i la densitat comercial

Segons l’Anuari, el sector de la gran distribució al Camp de Tarragona va créixer en el bienni 2017-2018 en ocupació, superfície comercial, nombre d’establiments i densitat comercial, respecte el bienni 2015-2016. En l’àmbit laboral, l’ocupació al sector ha pujat un 10,5% (de 4.792 a 5.295 persones), el segon increment més important de tot Catalunya, només superat per Terres de l’Ebre, i molt per sobre del conjunt de Catalunya, on l’ocupació ha pujat un del 5,78% de mitjana.

La resta d’indicadors analitzats també han evolucionat amb signe positiu a la demarcació: la superfície de venda ha pujat un 3,7%, (se situa en els 200.278 m2), i el nombre d’establiments un 3,46% (359 establiments).

De la seva banda, la densitat comercial —superfície comercial per cada 1.000 habitants— registrada al Camp de Tarragona ha experimentat un creixement del 2,72%, i se situa en els 387 m2/1.000 habitants.

Desglossat per comarques, el Tarragonès compta amb la major densitat comercial de la demarcació (422 m2/1.000 hab.). De la mateixa manera, en xifres absolutes, és la comarca que acapara la major part dels establiments comercials a la demarcació (186) i la major quantitat de superfície de venda (106.897 m2).

Pel que fa a la rendibilitat econòmica del sector gran distribució a les comarques tarragonines se situa en els 5.061 euros/m2 de rendiment mitjà, per sobre de la mitjana catalana, de 5.002 euros/m2.

Actualment, el Camp de Tarragona aglutina el 8,28% de la superfície de venda del sector de la gran distribució de Catalunya i el 7,16% dels establiments.

Xifres de Catalunya: creixement en establiments, superfície de venda, vendes i ocupació

En xifres globals, l’Anuari conclou que entre el 31 de desembre de 2016 i el 31 de desembre de 2018, el sector va créixer a Catalunya: el nombre d’establiments comercials va augmentar un 4,48% (de 4.797 a 5.012); la superfície de venda un 7,62% (de 2.248.339 a 2.419.681 m2); les vendes un 3,89% (de 11.650 milions d’euros a 12.104 milions d’euros); i el nombre d’ocupats un 5,78% (de 59.692 a 63.144 persones).

Les empreses amb més quota de mercat en superfície de venda són Mercadona (15,58%), Dia (11,96%) i Bon Preu (9,32). En nombre d’establiments encapçala el rànquing Dia (22,01%), seguit de Condis (10,20%) i de bonÀrea (7,5%). Pel que fa al rànquing de facturació, Mercadona continua liderant el llistat. En el segon lloc, Bon Preu passa per davant del grup Dia, seguits de Carrefour, Eroski, bonÀrea i Consum.

Comptabilitat social: empreses més responsables són més rendibles, i si tenen programes de formació-promoció i paritat de gènere baixen l’absentisme i rotació

Entre les principals conclusions en matèria de comptabilitat social, l’Anuari destaca que les empreses socialment responsables (amb actuacions d’RSC en almenys quatre dels àmbits considerats a l’estudi) tenen un rendiment per metre quadrat un 38% superior a la mitjana del sector. Les pràctiques més habituals en RSC són donacions i/o patrocinis (58,6%), sistemes d’estalvi energètic (56,6%), programes de compra a proveïdors locals (50,9%) i de reciclatge (50,9%).

Pel que fa a la contractació, el 82,8% dels treballadors tenen contracte indefinit, per sobre del 77,9% del conjunt de l’economia, o del 79,5% del sector comerç. De fet, el 36,6% de les empreses de gran distribució a Catalunya tenen 9 de cada 10 treballadors amb contracte fixe.

Pel que fa a l’absentisme laboral, se situa en el 4,31%, però es redueix fins al 2,8% en empreses que tenen “formació i persones” com la seva principal partida d’inversió (per davant d’inversions en cerca de nous productes, tecnologia, logística o sostenibilitat). Això suposa una reducció del 35% respecte la mitjana. La rotació mitjana de les plantilles és del 9,28% però, com en l’absentisme laboral, baixa fins al 5,4% en les empreses que tenen “formació i persones” com la seva principal partida d’inversió. Això suposa una reducció del 42% respecte la mitjana.

Analitzada la paritat de gènere en alts càrrecs, només hi ha un 26,1% de dones. De fet, només el 15,8% de les empreses compleix amb la paritat. Per contra, en comandaments intermedis, el sector s’acosta a la paritat (47,8%). El 63,6% de les empreses de distribució té plans d’igualtat de gènere: per a les empreses que facturen més de 100M€ el percentatge se situa en el 94,7%, per a les empreses que facturen entre 10 i 100M€ és del 41,2% i, en les empreses que facturen menys de 10M€, cau fins al 37,5%.

Les empreses que assoleixen la paritat de gènere entre els comandaments intermedis tenen, d’una banda, un absentisme laboral d’un 19% inferior a la mitjana, i d’una altra, una rotació que es troba un 7,3% per sota de la mitjana.