La Diputació realitza la primera contractació íntegrament amb mitjans electrònics

La Diputació de Tarragona ha realitzat aquesta setmana la primera contractació íntegrament amb mitjans electrònics.

  • Es tractava d’un procediment obert simplificat abreujat i s’ha realitzat mitjançant la plataforma de contractació electrònica de la institució supramunicipal e-contracta, un sistema desenvolupat amb l’objectiu d’adaptar els procediments de contractació al format electrònic.

A partir de l’octubre, la Diputació de Tarragona preveu realitzar tots els contractes amb licitació electrònica, donant compliment així a la Llei de Contractes del Sector Públic, en quant a l’objectiu d’ús de mitjans electrònics en tots els procediments de contractació administrativa.

D’altra banda, a partir del 9 de setembre, els empresaris i autònoms que vulguin establir contractes amb la Diputació de Tarragona i amb la resta d’administracions públiques hauran d’estar inscrits en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) per als procediments oberts simplificats, tal i com estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Per aclarir dubtes, la Diputació de Tarragona oferirà informació des de la Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions per telèfon al 977 296 640 o per correu electrònic a contractació@dipta.cat .