La Hisenda espanyola recorda a les empreses que els impostos que no se li paguin a ella poden comportar delicte penal

L'exterior d'una de les delegacions de l'Agència Tributària i un cartell que indica on es troba l'accés de l'edifici per fer la renda, el 10 de maig del 2016. (Horitzontal)

L’Agència Tributària Espanyola subratlla que si es paga la taxa a una altra agència, consta com a impagat

ACN Madrid .- La Hisenda espanyola ha volgut recordar a les empreses, el mateix dia de presentació de l’Agència Tributària Catalana (ATC), que els impostos que no se li paguin a ella poden comportar responsabilitats penals. El Ministeri d’Hisenda ha recordat que les Comunitats Autònomes tenen la potestat de cobrar els seus impostos i els que li han estat cedits per l’Estat, però ha subratllat que la resta s’han de pagar a l’autoritat espanyola. En cas contrari consten com a impagats, encara que s’hagin pagat davant d’una altra administració. Així doncs, afegeix Hisenda, en el cas dels impostos que correspon gestionar a l’Estat, es podrien iniciar procediments de comprovació, liquidar el deute tributari i imposar sancions.
L’Agència Tributària Espanyola també ha recordat que aquestes conductes podrien constituir un delicte, i que les persones jurídiques no tenen només responsabilitat tributària, sinó també penal. A més, els seus administradors poden incórrer en responsabilitat tributària, com a responsables solidaris o subsidiaris del pagament del deute tributari defraudat.

Finalment, el Ministeri d’Hisenda recorda que si bé la Generalitat ha aprovat disposicions per impulsar l’ATC i poder convertir-la en la “Hisenda pròpia” de Catalunya, el Tribunal Constitucional ha anul·lat totes les previsions “que excedien el marc constitucional i estatutari”.