El Govern, la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès signen un conveni de traspàs de diverses carreteres

L’acord té com a objectiu la millora de diversos trams de carretera de la Bisbal del Penedès i la construcció d’una rotonda a la C-51

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, i l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, han signat avui un conveni per al canvi de titularitat de diversos trams de les carreteres T-240, TP-2402 i carretera de l’Albornar i l’execució d’una rotonda a la C-51. Aquest acord respon a la voluntat de conformar un nou eix viari comarcal entre el Baix i l’Alt Penedès de connexió entre la C-51 i l’AP-2 i d’accés a la Bisbal del Penedès sense necessitat d’una nova infraestructura i evitant el pas dels vehicles per l’interior del nucli urbà.
El recent condicionament de la carretera C-51 al seu pas pel terme de la Bisbal del Penedès permet habilitar un eix viari comarcal aprofitant el vial municipal que va des de la rotonda d’accés a l’AP-2 fins a la rotonda d’accés al polígon industrial les Planes, conjuntament amb el nou tram de carretera construït entre aquesta rotonda i la carretera local de la Diputació TP-2402 i la integració de l’últim tram d’aquesta carretera local fins a la rotonda de connexió amb la C-51.
Aquesta configuració del nou eix viari comarcal comporta la modificació simultània de la funcionalitat de diversos trams de la xarxa viària que pertanyen tant a la Generalitat com a la Diputació de Tarragona i a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, i, per tant, el canvi de la seva titularitat.
D’altra banda, l’actual connexió de la carretera T-240 amb la carretera C-51, també al terme municipal de la Bisbal del Penedès, s’efectua mitjançant una intersecció que permet únicament els moviments d’entrada i sortida en el sentit de circulació cap a Valls. Per aquest motiu, la Generalitat construirà una nova rotonda a la C-51 que permeti millorar aquest enllaç.