El Port, el que més creix del sistema portuari espanyol

El tràfic del primer semestre és de 15,09 milions de tones, un augment del 18,9%. CEDIDA

Durant el mes de juny de 2021 es van moure 2,60 milions de tones, un augment del  43,9% respecte el juny de 2020 

El tràfic del primer semestre és de 15,09 milions de tones, un augment del 18,9% 

El Port Tarragona és el port que més creix del sistema portuari espanyol en l’acumulat  registrat en els primers cinc mesos de l’any (fins a maig). Tarragona ha crescut un 14,8%  en comparació el mateix període de 2020, una dècima per sobre de Barcelona i 1,2 punts  percentuals per davant de Las Palmas. 

El punt de partida per aquest creixement és la situació viscuda durant l’exercici 2020 al Port  de Tarragona on s’hi va viure una disminució de tràfics de mercaderies del 19,3%. Les  dàrsenes tarragonines van moure 26,8 milions de tones, xifra que es preveu superar amb  escreix aquest 2021 amb l’objectiu de sobrepassar la barrera de les 30 milions de tones.  

Bones xifres al juny i al primer semestre 

El tràfic marítim del mes de juny va enregistrar un moviment de 2,60 milions de tones i un  augment del 43,9% respecte el juny de 2020. El tràfic del primer semestre va ser de 15,09  milions de tones, un augment del 18,9% i situa la previsió per finals d’any per sobre dels 30  milions de tones. 

El moviment mensual de mercaderies manté una evolució molt constant al voltant dels 2,50  milions de tones. El tràfic del juny es troba en unes xifres similars al voltant del de mes de  març que ha estat el màxim mensual de l’exercici. 

Líquids a doll, líder 

Els líquids a dolls són el grup de mercaderies que lidera el mes de juny al Port de Tarragona.  En total s’han mogut 1.974.698 tones durant el mes de juny, el que suposa un 48% més respecte 2020. En l’acumulat del primer semestre la xifra s’enfila fins a les 10.551.865 tones  i representa un augment de 16%.  

El cru és el producte que encapçala les xifres de creixement amb 4.700.960 tones mogudes  durant els primers sis mesos de l’any, malgrat la mobilitat de vehicles no ha recuperat  encara la normalitat anterior a l’estat d’alarma, mentre que els derivats del petroli lideren en  xifres absolutes del mes de juny amb 918.175 tones.

La càrrega general creix 

La càrrega general segueix acumulant dades positives gràcies a l’aposta que va fer el Port  de Tarragona fa uns mesos per potenciar aquest grup de mercaderies. La variació positiva  d’aquest mes de juny és del 56,5% amb un moviment de 190.086 tones, mentre que  l’acumulat semestral creix un 31,3% amb 1.138.344 tones. 

El sòlids a lloure creixen també aquest mes de juny amb 440.447 tones i un augment del  24,2%, mentre que l’acumulat ho fa en un 24,7% i 3.401.082 tones. Els productes  agroalimentaris són qui encapçalen les xifres mensuals amb 250.191 tones i un augment  del 40,8%.  

Siderúrgics, químics i asfalt 

Aquest primer semestre també cal destacar el tràfic de productes siderúrgics, amb 403 mil tones manipulades que han suposat un augment del 90,2% respecte l’any anterior. Amb  aquestes dades es situa com el millor exercici registrat, la segona xifra més important del  tràfic d’aquesta mercaderia es remunta al primer semestre de 2008 amb 295 mil tones. 

El segon tipus de mercaderia a destacar són el productes químics. En l’acumulat del  semestre la xifra puja fins a l’1,21 milions de tones incrementant un 33,6% respecte 2020.  Amb aquestes dades el tràfic de productes químics es situa com el millor primer semestre  superant les dades de 2007. 

El paper i pasta de paper han mogut 237 mil tones, mentre que els automòbils la variació  acumulada del primer semestre de 2021 és de 21,8%, gairebé 14.000 unitats més mogudes  durant els primers 6 mesos de l’any.  

Creixement en altres els indicadors 

Les dades d’escales de vaixells també mostren un augment tant en el mes de juny com en  l’acumulat dels primers sis mesos de l’any 2021. En total 1.270 vaixells han visitat les  dàrsenes tarragonines fins al 30 de juny d’aquest any, un 18% més que en el mateix període  de 2020. En comparació del mes de juny d’ambdós anys, el de 2021 suposa un creixement  del 30,9%. 

L’indicador d’entrades i sortides de les instal·lacions portuàries tarragonines també és  segueix traçant una línia ascendent. El moviment de d’entrades i sortides durant el mes de  juny ha estat de 184.910 vehicles, un 21,7% més que el 2020, mentre que en l’acumulat  s’hi ha comptabilitzat 1.090.875, el que suposa un 10,9% més.  

En les entrades i sortides de vianants l’augment és més important amb un 26,2% per al mes  de juny (2.976 registres) i un 21,3% en l’acumulat (17.084).