El DOGC publica el traspàs de les competències en processos electorals a Vicepresidència

Fins ara aquestes competències les tenia assignades el Departament de Governació

ACN Barcelona .- El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publica aquest dimarts el traspàs de les competències de l’àrea de processos electorals a Vicepresidència. Ho fa a través de la publicació d’un decret de Presidència que atribueix aquestes competències, que fins ara tenia assignades Governació, a Vicepresidència. Es tracta del Decret 108/2017, de 17 de juliol, pel qual es modifica el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat. En una disposició addicional s’apunta que “totes les referències que la normativa vigent faci al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en matèria de processos electorals i consultes populars s’han d’entendre fetes al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda”.