Catalunya torna a ser la 3a comunitat autònoma que més ingressos tributaris aporta i la 10a en recursos rebuts

En relació a la mitjana de les 15 comunitats de règim comú, Catalunya paga un 18,6% més i percep un 1,5% menys

  • Catalunya ha quedat sempre per sota de la mitjana des de l’any 2010
L’any 2015 Catalunya va ser la tercera comunitat autònoma en aportació de recursos tributaris al sistema de finançament autonòmic i la desena en recursos rebuts en termes per càpita. Així ho indiquen les dades de liquidació del model de finançament de l’any 2015 publicades ahir pel Ministeri d’Hisenda, que un any més col·loquen Catalunya per sota de la mitjana en el rànquing de comunitats de règim comú.
D’acord amb aquestes dades, Catalunya se situa 18,6 punts per sobre de la mitjana en recursos contribuïts, mentre que la posterior redistribució la situa 1,5 punts per sota de la mitjana. Es confirma així la tendència observada durant el període 2010-2014, en què Catalunya ha perdut sempre entre 7 i 8 posicions relatives un cop aplicat el model de finançament. La posició de Catalunya empitjora si es té en compte l’impacte del cost de la vida, ja que aleshores perd 11 posicions i passa de la tercera a la catorzena posició.
Les dades de la liquidació del 2015 tornen a posar de manifest que els mecanismes de redistribució que utilitza el sistema de finançament espanyol fomenten un repartiment arbitrari dels recursos entre comunitats. Així, mentre que Catalunya perd sempre entre 7 i 8 posicions, altres comunitats amb una capacitat tributària molt per sota de la mitjana reben sistemàticament més recursos que Catalunya.
Segons les dades publicades ahir pel Ministeri d’Hisenda, l’import de la liquidació de l’any 2015 se situa en 1.879 M€ en el cas de Catalunya, és a dir, que l’any 2015 el Govern espanyol va transferir a Generalitat 1.879 M€ menys del que correspondria per la recaptació real de l’exercici. Aquesta quantitat equival a aproximadament 9 dècimes del PIB català.