Catalunya concentra més del 40% de la facturació de les empreses de videojocs de tot l’Estat

El sector preveu triplicar les xifres de vendes i d’ocupació directa de professionals en els propers dos anys

ACN Barcelona .- La facturació de la indústria dels videojocs a Catalunya se situa en els 217 milions d’euros anuals i suposa més del 40% de la facturació de tot l’Estat, segons dades del 2015 recollides en el Llibre Blanc de la Industria Catalana del sector, realitzat per l’Associació pel Desenvolupament Espanyol dels videojocs. A més, Catalunya concentra 120 empreses -un 25% de les que hi ha a tota Espanya- que donen feina de manera directa a 1.687 professionals, un 38% de l’ocupació del sector a l’Estat. El sector preveu triplicar en els propers dos anys les xifres de facturació i d’ocupació directa de professionals. Catalunya és un dels dos pols industrials més importants del videojoc conjuntament amb Madrid, que concentra un 26% de les empreses del sector.
Es tracta d’un sector jove, ja que el 85% de les empreses té una antiguitat de menys de deu anys, i s’espera que seguirà creixent en els propers quatre anys. Així, al 2019, es preveu un augment en la facturació del 30%, el que permetria superar els 600 milions d’euros. I en referencia a l’ocupació, s’espera superar els 4.600 llocs de treball el 2019, amb un creixement anual del 29%. Gran part d’aquest potencial correspon a l’impacte que tenen les empreses més grans. Així doncs, l’informe recomana crear les condicions perquè les empreses petites puguin créixer i consolidar-se per poder general un grup d’empreses de grandària mitjana.

Pel que fa a la situació del sector, aquest està format principalment per micro empreses i nano empreses: el 66% té menys de 10 empleats. D’altra banda, el 72% del total de les vendes de les empreses catalanes de desenvolupament de videojocs es fa fora de l’Estat. “Tenim el mercat global marcat amb l’ADN del sector”, ha afirmat el secretari general de l’Associació pel Desenvolupament Espanyol dels videojocs, Antonio Fernández.

El 35% de les firmes catalanes està desenvolupant jocs per realitat virtual i el 80% vol fer-ho a curt i mig termini, atès que la principal tendència de la indústria és precisament la realitat virtual. Un percentatge que es situa per damunt la mitjana de l’Estat. A més, més del 80% de les empreses catalanes desenvolupa treballs de propietat intel·lectual pròpia i la meitat compagina aquesta activitat amb el desenvolupament per a tercers.

No obstant, el 60% d’aquestes declaren tenir dificultats a l’hora de buscar perfils amb la formació adequada a l’actual mercat laboral. Més del 80 % de les empreses catalanes desenvolupa propietat intel·lectual pròpia.

En aquest context, Antonio Fernández ha demanat a les administracions que es prenguin mesures de suport dirigides a quatre àmbits. En referència a la formació perquè “els graus estiguin pensats des de la demanda, no des de l’oferta”, ha assenyalat. També ha demanat mesures per a la comunicació i visibilitat de la indústria; així com mesures de suport fiscal i a la competitivitat empresarial; i de visibilitat internacional. “És important que les empreses estrangeres puguin acostar-se per invertir”, ha finalitzat.