El Carrer de Sant Domènech es convertirà en zona de vianants

Les obres, que començaran demà 3 d’agost, també afecten el carrer Salines

Dijous, dia 3 d’agost, s’iniciarà l’obra de renovació integral dels carrers Sant Domènec i Salines, en el marc del projecte integral de la Part Alta (PIPA). Aquesta intervenció transformarà el carrer en zona de vianants, amb el canvi del paviment consistent en una plataforma única i del mateix tipus de pedra que la veïna Plaça de la Font; llevat de la cantonada amb Rera Sant Domènec que es farà amb un acabat diferent. Amb aquestes intervencions el carrer Sant Domènec esdevé especialment per a vianants, encara que es permeti la circulació esporàdica de vehicles.

Adequació de les instal·lacions

L’adequació de les instal·lacions comportarà la renovació de clavegueram, aigua potable, reg i incendis:

  • Soterrament d’instal·lació elèctrica aèria i millora de les existents; també d’enllumenat públic i incorporació de posta a terra.
  • Soterrament de les línies generals de telefonia i millora i ampliació de les existents (llevat de les línies individuals de façana).
  • Millora de la disposició de la xarxa de gas en rases i ampliació de la instal·lació existent.

 

Pilones de pas

Pel que fa a les pilones que hi ha a l’entrada de la plaça de la Font, des del carrer Sant Domènec, aquestes es traslladen al principi del carrer Salines. En horari de càrrega i descarrega, com a la resta de la Part Alta, es baixarà la pilona de pas per permetre l’activitat quotidiana de veïns, comerciants i passavolants.

 

Pressupost

El Projecte, promogut per EMATSA (aigua i clavegueram) i SMHAUSA (la resta) té un pressupost repartit en dos lots de licitació i execució que fan un total de 309.400 €, abans d’IVA.

El primer lot de 208.745,39 €, és per al projecte d’SMHAUSA, mentre que el segon lot amb 100.654,61 € d’EMATSA correspon als capítols de sanejament i aigua potable de l’Empresa Mixta Municipal d’Aigües.