Brossa aculumada als locals tancats i abandonats del Barri del Port

Brossa aculumada a locals tancats i abandonats del barri. Foto: Blog Barri del Port

S’acumula la brossa en alguns locals tancats de la part baixa de la ciutat.

Blog Barri del Port.- Amb una gran quantitat de locals tancats al Barri del Port, les entrades i persianes dels establiments a peu de carrer acumulen brossa i brutícia creant una imatge d’abandonament i deixadesa que complementa les parets i vidres amb cartells enganxats.
Tot i que sigui conseqüència d’una actitud ciutadana incívica, s’havia anunciat des de l’Ajuntament l’entrada en vigor d’una normativa que obligaria als propietaris dels locals a mantenir un manteniment per evitar imatges com les que acompanyen aquest text i que per ara no sembla estar-se aplicant. Un clam més #PerUnBarriDigne per part del veïnat.