Aprovades les normes urbanístiques provisionals de la ciutat de Tarragona

Vista aéria de la ciutat de Tarragona. CEDIDA

Es tracta d’un instrument urbanístic senzill que empararà l’ordenació de la ciutat fins que es pugui aprovar un nou Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) que substitueixi el que va ser anul·lat per sentència judicial

La Comissió de territori de Catalunya, reunida extraordinàriament avui, ha aprovat definitivament les Normes urbanístiques provisionals de Tarragona, un instrument de planificació senzill que donarà empara a l’ordenació de la ciutat mentre es redacta i tramita el nou Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), més complex, que substituirà el que va ser anul·lat per sentència judicial.

El POUM aprovat el 2013 va ser anul·lat per una sentència del Tribunal Suprem de l’any 2020. Quan això succeeix, passa a regir el planejament urbanístic immediatament anterior, en aquest cas, el Pla general de 1995. Es tracta d’un instrument àmpliament superat per la realitat i amb dificultats pràctiques d’aplicació, el que implica un alt grau d’inseguretat jurídica. És necessari que l’Ajuntament de Tarragona impulsi i redacti un nou POUM que substitueixi l’anul·lat judicialment.

Segons el director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, “la sentència ha de servir per redactar un nou POUM que s’adeqüi a les necessitats actuals” i, per tant, l’anul·lació “ha de ser vista com una oportunitat per adaptar-nos a la nova realitat”.

No obstant, aquest és un procés laboriós, que es pot prorrogar diversos anys. Calia trobar una solució temporal que donés cobertura a la planificació i desenvolupament de la ciutat de Tarragona fins a comptar amb aquest nou POUM.

L’Ajuntament va al·legar que, per no paralitzar totalment l’activitat urbanística i constructora de la ciutat en un context, a més, de crisi econòmica, era aconsellable disposar d’unes Normes de planejament urbanístic d’aprovació immediata i de caràcter urgent. L’objectiu és comptar amb un marc normatiu estable, que atorgui seguretat jurídica i faciliti la presa de decisions de les persones i empreses.

Tant la Comissió territorial d’urbanisme del Camp de Tarragona com la Comissió de Territori de Catalunya van informar favorablement de l’existència d’una situació d’urgència. Així, el Consell Executiu del passat 2 de novembre va aprovar suspendre la vigència del POUM de 1995, evitant la seva aplicació, i també va donar llum verda a aprovar unes Normes urbanístiques provisionals.

Just el dia següent, el dimecres 3 de novembre, la Comissió territorial d’urbanisme del Camp de Tarragona va aprovar inicialment aquestes Normes provisionals. Avui, la Comissió de territori de Catalunya, reunida amb caràcter extraordinari amb només aquest punt a l’ordre del dia, n’ha fet l’aprovació definitiva. Les Normes provisionals entraran en vigor un cop es publiquin al DOGC i tindran una vigència de quatre anys, temps durant el qual caldrà tenir redactat i aprovat el nou POUM.

El conseller de Territori de l’Ajuntament de Tarragona, Xavier Puig, ha destacat que “avui es reverteix la situació d’incertesa, i fins i tot de col·lapse, que generava aquella greu sentència del Tribunal Suprem contra el POUM de Tarragona”. Puig ha afegit que “amb l’aprovació de les normes dotem de seguretat jurídica i de predicibilitat les regles del joc, que son les mateixes que regien el sol urbà de Tarragona amb el POUM de 2013”.  

Puig ha posat de manifest que, amb aquesta aprovació, “el creixement i el desenvolupament econòmic, social i urbanístic de la ciutat no s’aturen i continua endavant”. Puig també ha aprofitat l’ocasió per agrair “la feina ingent que han dut a terme l’equip tècnic de Territori, que ha permès tenir unes normes amb celeritat”. També ha destacat la generositat dels grups municipals que va permetre l’aprovació de les normes al Consell Plenari, així com la rapidesa amb la qual la Generalitat ha dut a terme tots els tràmits.    

Els projectes que tiren endavant 

Amb l’aprovació de les normes, poden tirar endavant diversos projectes que havien quedat congelats amb la caiguda del POUM i la vigència del pla del 1995 com el nou hospital Joan XXIII o el CAP de la Granja. A més les normes també permeten especificar els usos de la Tabacalera, simplificant els tràmits de qualsevol intervenció. El conseller Puig també ha explicat que amb les normes tira endavant “la llicència de Bricomart, que va associada a una operació urbanística de molt de calat i d’interès per la ciutat que permetrà generar una rotonda que permeti ordenar el trànsit entre les dues nacionals 340 davant del frontal del barri d’Icomar i donar més seguretat als vianants del barri”. Un altre projecte que es veu afectat és el Ten Brinke que ha ampliat els usos, i ja no només tindrà un ús comercial. Finalment també Puig ha destacat exemples petits que podran tirar endavant com “la dignificació del caminet que comunica el Carrer Rovira i Virgili i Tarragona 2” o “la fàbrica del gel del Serrallo que amb les normes urbanístiques pot tenir un ús residencial”.  

Les normes permetran la construcció d’11.340 habitatges nous, molt per sobre de les necessitats demogràfiques de la ciutat. Se salven plans com el del PP-10 a Ponent i el PP-1 a l’entrada nord, facilitant la cohesió de la ciutat, o altres com el PP-30 a la carretera de Valls o el PP-37 a Sant Salvador. O el PMU-34 del Nàstic a Llevant. També continuaran actius tots els plans de millora urbana i els de polígons. Per la seva banda, els grans plans parcials, alguns dels quals van aixecar molta polèmica, com la Budellera, Terres Cavades o l’Horta Gran, passen a ser considerats sòl no urbanitzable.