20 anys sense accidents laborals a la fàbrica de Ercros a Tarragona

Aquesta setmana la fàbrica de Ercros a Tarragona ha celebrat una fita històrica en matèria de seguretat laboral: 20 anys consecutius sense accidents amb baixa entre el personal propi.

Segons Joan Miquel Capdevila, director del Complex de Tarragona de Ercros, on està integrada la fàbrica,  és un èxit “sense precedents que es converteix en un referent per tots i posa de relleu el compromís, la dedicació i la professionalitat del personal de l’empresa”.

La seguretat laboral és un dels pilars fonamentals del desenvolupament sostenible de Ercros i es basa en el compliment de forma metòdica i rigorosa de la reglamentació sobre prevenció de riscos laborals i dels procediments interns; estàndards que es traslladen a les empreses de servei que treballen a les fàbriques de Ercros i que segons Joan Miquel Capdevila també aconsegueixen bons resultats en l’àmbit de la prevenció i “posen de manifest que el nostre bon fer transcendeix en tots els àmbits i a totes les persones que treballen en el nostre entorn”.

La fàbrica de Tarragona pertany a la divisió de derivats del clor de Ercros i es dedica a subministrar serveis a altres empreses del polígon sud de Tarragona. Per a això, disposa d’unitats productives de generació de vapor, salmorra refredada, aire d’instruments i serveis a pressió i aigua de refrigeració i desmineralizada. A més, la fàbrica disposa d’una estació depuradora d’aigües residuals per al tractament d’efluents d’altres empreses mitjançant processos biològics.

Els centres que integren el Complex Industrial de Ercros a Tarragona -les fàbriques de Vila-seca I, Vila-seca II i Tarragona- tenen homologat el seu sistema de gestió de la prevenció, segons la norma OHSAS 18001; de la qualitat, segons la norma ISO 9001; del medi ambient, segons la norma ISO 14001, i de la gestió energètica, segons la norma ISO 50001.