Tarragona Impulsa ofereix 4 certificats de professionalitat

Es tracta de matèries com auixiliar de magatzem o mediació comunitària 

Redacció.- L’Ajuntament de Tarragona, a través de Tarragona Impulsa, oferirà aquest any 2018 1.910 hores de formació, la majoria d’elles agrupades en 4 certificats de professionalitat per a un centenar de persones, i unes 60 empreses podran acollir alumnat en pràctiques.

Un certificat de professionalitat acredita les competències professionals d’una persona, independentment de si aquestes s’han obtingut a través de l’experiència professional o de laformació, tant reglada com no reglada. La formació per aconseguir-lo combina sessions teòriques amb pràctiques al món laboral.

Disposar d’un certificat de professionalitat, que té caràcter oficial, implica millorar qualitativament i quantitativa el currículum professional d’un treballador.

Per a l’any vinent Tarragona Impulsa oferirà 4 certificats de professionalitat i un curs de formació en idiomes:

·         Certificat de Professionalitat d’Activitats Auxiliars de Magatzem

·         Certificat de Professionalitat d’Atenció Sociosanitària a persones dependents en institucions

·         Certificat de Professionalitat d’Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals

·         Certificat de Professionalitat de Mediació Comunitària

·         Anglès, gestió comercial.

Tant les persones interessades a obtenir aquests certificats com les empreses que vulguin acollir alumnat en pràctiques poden posar-se en contacte amb Tarragona Impulsa (977 243 609 /tarragonaimpulsa@tarragona.cat). Per a més informació es pot consultar la pàgina web de Tarragona Impulsa.

Aquestes actuacions s’emmarquen en les accions de formació d’oferta en àrees prioritàries 2017 subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya.