PIMEC creu que és un moment favorable per restablir ponts de diàleg, solucionar greuges i normalitzar les relacions entre Catalunya i Espanya

L'equip de Pimec Tarragona

La patronal considera que hi ha qüestions que necessiten una urgent solució política

 • La Junta Directiva de PIMEC, reunida ahir, ha acordat fer el següent posicionament amb motiu dels diferents esdeveniments ocorreguts ara fa un any, que van trasbalsar la situació política i social del país i que han marcat fortament l’actual conjuntura en la qual ens trobem immersos.

Així mateix, els membres de la Junta consideren que, a punt d’entrar a la tardor, amb tot el que aquesta representa, i tenint en compte la constitució dels nous governs català i espanyol, és un moment molt favorable per restablir ponts de diàleg, solucionar greuges socials, econòmics i culturals i normalitzar les relacions entre Catalunya i Espanya.

 1. DIÀLEG. Insistim en el fet que el diàleg és la millor forma de fer política en un estat democràtic. Aquest ha de ser obert i constructiu, sempre pensant també en el futur de les noves generacions de ciutadans i, per tant, s’ha de traduir en la presa de decisions i canvis. Això s’ha de fer amb certa celeritat, ja que els temps actuals no aconsellen demorar decisions. A més, hi ha qüestions prèvies en el camí del diàleg que necessiten una urgent solució política.
 2. DEMOCRÀCIA. Creiem que el nostre sistema democràtic és millorable. No n’hi ha prou que es comptin els nostres vots, cal que també es compti amb les opinions dels ciutadans. La separació i independència dels tres poders de l’Estat: executiu, legislatiu i judicial representen la columna vertebral de qualsevol democràcia avançada i el seu correcte funcionament garanteix la seva solidesa i la seva qualitat.
 3. DRET A DECIDIR. Creiem en el dret a decidir i que aquest sigui pactat amb l’Estat espanyol per tal que s’estableixin les condicions i les garanties justes i necessàries. PIMEC va ser la primera organització empresarial a defensar-lo ara fa més de 4 anys.
 4. LEGALITAT. En tot moment cal respectar les lleis, entenent que aquesta no és una realitat rígida i inamovible, sinó que ha de ser adaptable i flexible a les noves i contínues necessitats que vagin sorgint i a les inquietuds que expressi la ciutadania, sempre tenint en compte i respectant els drets de les minories.
 5. RESPECTE A LA PLURALITAT. Respectem, com no podria ser d’altra manera, les diferents idees de totes les persones que dirigeixen les empreses, gremis, associacions i federacions que formen part de la nostra entitat. Com hem dit nombroses vegades, en les democràcies no voten les empreses sinó les persones.
 6. PERTINENÇA. Hem declinat i declinarem fer posicionaments que no respectin la pluralitat de pensaments dels nostres associats, malgrat que això pugui interpretar-se com que “no formar part” d’un determinat corrent d’opinió equival a alinear-se a favor d’un altre. En aquest sentit, evitarem formar part de qualsevol comissió, taula de treball o similar que no tingui com a objectiu avançar en el diàleg i beneficiar el conjunt dels empresaris, empresàries i professionals autònoms de Catalunya, independentment de la seva lícita expressió ideològica.
 7. REPRESENTATIVITAT I DEFENSA. El paper de PIMEC, com a agent social i econòmic, és el de representació i defensa de les pimes i autònoms, en la seva perspectiva més àmplia i global. Això fa que la nostra tasca es desenvolupi tant a Catalunya com a Espanya i també a Europa, llocs on ens hem d’entendre amb els governs i els parlaments democràticament elegits per la ciutadania i que, per tant, cada cert temps són modificats; intentant incidir i influir en les seves decisions per afavorir els interessos del nostre teixit empresarial.
 8. CREADORS DE RIQUESA I D’OCUPACIÓ. Alertem que el teixit de pimes i autònoms, principal creador de riquesa i ocupació, està patint des de fa uns anys un empobriment continuat.
 9. EQUITAT I TRANSPARÈNCIA. El nostre model de societat és el que permeti, dins d’un marc ampli de llibertats, la iniciativa privada, la lliure competència i la llibertat d’empresa, com a generadores de riquesa i benestar social. Rebutgem tot tipus de desigualtat i defensem l’aplicació de polítiques d’equitat i transparència.
 10. LA NOSTRA RAÓ DE SER. Com sempre hem fet, seguirem treballant per i per a les pimes i autònoms de Catalunya.