El govern espanyol acorda que el 155 permeti “el cessament o substitució” de càrrecs i treballadors públics

El text també obliga a “comunicar o demanar autorització prèvia” abans de fer actes, actuacions o resolucions

Redacció.- L’acord del govern espanyol per intervenir la Generalitat permet que el “nomenament, cessament o la substitució temporal” de “qualsevol autoritat, càrrec públic i personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya” així com també de “qualsevol organisme, ens o entitat vinculada o dependent de la mateixa, i del seu sector públic empresarial”. A més, l’aplicació del 155 diu que en cas d’incompliment de les instruccions de les noves autoritats, es podrien obrir “responsabilitats disciplinàries” contra els treballadors sense impedir, també, possibles responsabilitats “patrimonials, comptables o penals”. D’altra banda, es sotmet a un “règim de comunicació o autorització prèvia” tota actuació de l’Administració de la Generalitat, declarant “nuls els actes, actuacions o resolucions que s’adoptin sense aquest requisit”.