Taxa Google: la solució per a cobrir el forat de les pensions

El nou impost podria ajudar a afrontar el pagament de les jubilacions. El cànon afecta les empreses tecnològiques, que a partir d’ara s’hauran d’enfrontar a una doble tributació

UOC News – Alba Pueyo.- La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ha anunciat al Congrés dels Diputats l’aprovació de «manera imminent» d’una llei contra el frau fiscal, que preveu, entre altres mesures, la pujada de l’impost de societats per a les grans empreses, nous impostos ecològics i el que es coneix com a taxa Google. Aquesta darrera és un cànon digital que té l’origen en una proposta europea que fa temps que és sobre la taula i que planteja imposar a escala de la Unió Europea un gravamen del 3% sobre la facturació de les empreses de serveis digitals que superin els 50 milions d’euros d’ingressos anuals en el territori comunitari.

La taxa Google, que principalment grava la venda d’espais en línia, la intermediació de les plataformes digitals i la venda de dades dels usuaris, ja ha començat a generar debat entre diferents companyies. Mentre que Telefónica la veu com una oportunitat per a adaptar la fiscalitat al món digital, Ericsson España ja ha alertat que si l’ha d’assumir, traslladarà els seus centres d’R+D de Madrid i Màlaga a Portugal.

El professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC Benja Anglès apunta que la taxa Google «podria servir per a afrontar les pensions». «Si amb les cotitzacions a la Seguretat Social no hi ha prou ingressos per a fer front a la despesa en pensions, calen nous o més ingressos, de manera que una de les possibles vies és la imposició de nous impostos», raona el també expert en temes de fiscalitat.

Es tracta d’una mesura que només beneficia l’Estat, ja que, si obté més recursos, podrà cobrir més despeses, siguin pensions o altres qüestions, i mantenir el nivell de dèficit establert per Europa. Ara bé, segons dades d’Hisenda, aquest any faran falta uns 1.500 milions d’euros per a cobrir el cost extra de les pensions, i es preveu que l’any vinent aquesta xifra podrà arribar a 1.800, sempre que l’IPC es mantingui al 2,3%. «El problema és si el volum d’ingressos que es generin amb la nova taxa els anys vinents serà suficient per a cobrir les despeses creixents de les pensions», es qüestiona el professor.

Quins canvis comportarà la taxa Google?

«Ara com ara, les empreses tributen en l’impost sobre societats segons els beneficis anuals. Però les grans tecnològiques, com Amazon o Ebay, tenen la seu social (i, per tant, fiscal) en països com a Irlanda o Luxemburg, on el tipus impositiu és més baix i, per tant, paguen menys impostos», explica. Tanmateix, Anglès apunta que caldrà veure quins mecanismes de control s’aplicaran per a evitar que les empreses amb domicili social en un altre estat membre «eludeixin el pagament de la nova taxa tal com han fet fins ara amb l’impost de societats».

Encara no s’ha definit quin serà el contingut d’aquest nou impost ni quines empreses estaran obligades al seu pagament, però Anglès apunta que implicarà,  ben segur, «una discriminació». El canvi més rellevant és que, amb l’aprovació d’aquesta nova taxa, algunes companyies tecnològiques «passaran a estar sotmeses a una doble tributació, ja que, a més de pagar l’impost sobre societats, ara hauran d’assumir la nova taxa».

De moment es parla de gravar Google, Amazon o Facebook. No obstant això, aquest professor afegeix que «segons es defineixi el concepte digital també podria incloure empreses emergents, la banca electrònica o totes les empreses que es dediquen a vendre per internet, com ara El Corte Inglés».

El dubte està en com es determinarà la base imposable, que podria ser o bé segons la facturació o bé segons els beneficis. «Una empresa pot facturar molt per ser molt gran, però pot tenir pocs beneficis o pèrdues i tot, de manera que el resultat que s’ha de pagar no seria el mateix», conclou Anglès.