El ple aprova el compte general de l’Ajuntament de Vila-seca i dels Patronats Municipals i aprova les festes locals del 2018

El plenari va aprovar el compte general integrat per l’Ajuntament de Vila-seca i els seus organismes autònoms corresponent a l’exercici de 2016

D’altra banda, el ple va aprovar per unanimitat el nomenament de les diverses comissions municipals de delimitació del terme municipal de Vila-seca respecte dels de Riudoms, Cambrils i la Canonja.

El Ple de l’Ajuntament de Vila-seca va aprovar les festes locals del municipi per a l’any 2018 (el 17 de gener, dimecres i el 3 d’agost, divendres)  i va debatre també diverses mocions presentades pels grups municipals. De les 7 mocions presentades, 1 es va aprovar i 6 van ser rebutjades.

La moció aprovada va ser:
– Moció presentada pel grup municipal del Partit Socialista de Catalunya Vila-seca (PSC) en favor de la millora de la condició professional pels treballadors i les treballadores del món de la cultura i de les arts. Fou aprovada per unanimitat de tots els grups municipals.

Les mocions no aprovades van ser:
– Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans (C’s) per a l’estudi de costos i adequació de l’ordenança municipal de la recollida d’escombraries i el tractament dels residus que produeixen els establiments d’hostaleria del municipi. Va rebre 7 vots positius dels regidors de VSC, C’s, DV i no adscrit, 2 abstencions del PSC i 11 vots negatius dels regidors de CiU.
– Moció del grup municipal de Ciutadans (C’s) per tal d’instar a l’equip de govern a l’inici d’un estudi tècnic i econòmic per a unes noves instal•lacions de la guàrdia urbana de Vila-seca. Va rebre 9 vots positius dels regidors de VSC, C’s, PSC, DV i no adscrit i 11 vots negatius dels regidors de CiU.
– Moció presentada també pel grup municipal de Vila-seca en Comú (VSC) per a complir amb la llei 4/2016 de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió residencial. Va rebre 9 vots positius dels regidors de VSC, C’s, PSC, DV i no adscrit i 11 vots negatius dels regidors de CiU.
– Moció presentada pel grup municipal de VSC per tal d’iniciar els tràmits per instal•lar biòtops al fons marí de la platja de la Pineda. Va rebre 9 vots positius dels regidors de VSC, C’s, PSC, DV i no adscrit i 11 vots negatius dels regidors de CiU.
– Moció presentada pel grup municipal del PSC per a l’adhesió de Vila-seca a la xarxa de ciutats per a la bicicleta (RCxB). Va rebre 9 vots positius dels regidors de VSC, C’s, PSC, DV i no adscrit i 11 vots negatius dels regidors de CiU.
– Moció presentada pel grup municipal de Decidim Vila-seca-Acord Municipal (DV) per tal de sol•licitar la creació d’una Escola Oficial d’Idiomes. Fou rebutjada amb els vots a favor del grups de VSC, C’s, PSC, DV i no adscrit i els vots negatius del grup de CiU.