El Parc Natural del Delta de l’Ebre obre un concurs d’idees per renovar l’exposició permanent de la Casa de Fusta

En convoca un altre per construir un mirador de sal a la punta de la Banya

ACN Amposta .- El Parc Natural del Delta de l’Ebre ha convocat aquest divendres un concurs d’idees renovar l’exposició permanent de la Casa de Fusta. Les propostes que es presentin s’hauran d’ajustar al nou títol de l’exposició, “Béns i serveis de les zones humides”, i hauran de revalorar els patis adjacents de la construcció. D’altra banda, n’ha convocat un altre per construir un mirador de sal a la punta de la Banya. Les propostes dels dos concursos es poden lliurar fins al 18 d’agost a les 14 hores. El veredicte del Jurat serà el 15 de setembre. Els processos tenen el suport del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de les Terres de l’Ebre.
Pel que fa al concurs sobre l’exposició, la valoració tècnica del jurat es basarà en la qualitat, la integració amb el paisatge, la viabilitat, l’accessibilitat, la racionalitat, la reversibilitat, la capacitat de regeneració, la bellesa plàstica i la coherència amb l’objecte del concurs. L’autor o equip guanyador del concurs haurà de lliurar el projecte executiu completament acabat al cap de dos mesos des de la publicació del veredicte del jurat, rebent per l’encàrrec un diploma commemoratiu i 15.000 euros en el moment del lliurament del projecte.

El Parc vol impulsar un mirador de sal a la punta de Banya per poder visualitzar un sector del paisatge i de l’horitzó en un territori tan pla com el Delta. La valoració tècnica del jurat es basarà en la proposta més adequada per la seva qualitat, integració amb el paisatge, viabilitat, accessibilitat, racionalitat, reversibilitat, capacitat de regeneració i bellesa plàstica. Qui guanyi aquest concurs rebrà un diploma commemoratiu i 9.000 euros.