Oberta la III Convocatòria d’Ajudes Socials PortSolidari al Port de Tarragona.

Imatges de la convocatoria de l'any passat.

‘Convocatòria d’Ajudes Sílvia Cuesta a projectes socials de PortSolidari’

PortSolidari és la Comissió Social de treballadors i treballadores de l’Autoritat Portuària de Tarragona, constituïda per donar suport a projectes i activitats solidàries.

La comissió social PortSolidari del Port de Tarragona impulsa aquest any la ‘III convocatòria d’Ajudes Socials PortSolidari’, amb l’objectiu de donar suport econòmic a projectes solidaris.Ara, aquesta convocatòria pren el nom de ‘Convocatòria d’Ajudes Sílvia Cuesta a projectes socials de PortSolidari’ com a homenatge a la directora d’Organització i Recursos Humans del Port de Tarragona, que va ser una de les persones impulsores del projecte PortSolidari.

Aquesta convocatòria consta de quatre ajudes econòmiques a projectes apadrinats per treballadors i treballadores, en actiu o jubilats, de l’Autoritat Portuària de Tarragona. Cada ajuda consta d’un màxim de 3.000€. El termini de presentació és fins el proper 26 de maig de 2017 a les 14:00h.

Totes les propostes presentades han de reunir uns requisits específics, contribuir al desenvolupament social i oferir suport a col•lectius desfavorits. A més, els projectes han d’estar alineats amb la missió de PortSolidari que consisteix en fomentar la consciència social, la participació dels treballadors i treballadores de l’Autoritat Portuària de Tarragona i ser altaveu de les entitats que treballen amb els col•lectius més desfavorits.

Els principals objectius de PortSolidari són fomentar la consciència social, donant suport a col·lectius en situació desfavorable; fomentar i promoure la participació dels treballadors i treballadores de l’Autoritat Portuària de Tarragona en projectes i iniciatives solidàries tant pròpies com externes; i desenvolupar tasques de sensibilització social en l’àmbit de la Comunitat Portuària.