Mediterrània ja controla la qualitat de l’aire a Tarragona

Mare Terra Fundació Mediterrània ha començat a prendre dades per mesurar la qualitat de l’aire a Tarragona.

Tal i com es va informar fa unes setmanes, la fundació ha posat en marxa una campanya autònoma i independent per analitzar els compostos orgànics que es troben a l’atmosfera. Aquest estudi compta amb la col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili (URV), que ha cedit a Mediterrània els quatre aparells que permeten recollir les mostres necessàries.

Un tècnic ambiental de Mediterrània i dos responsables de la Facultat de Química de la URV han col·locat aquest dimarts els quatre sensors. Aquests s’han situat en zones estratègiques que permetran fer una comparativa i per tant establir conclusions fermes relacionades amb la qualitat de l’aire. Així, n’hi ha un al centre de la ciutat de Tarragona, un altre a una zona natural del litoral tarragoní, i dos al voltant del polígon sud, a molta distància l’un de l’altre per tal de cobrir la màxima extensió possible. Els dispositius, que poden recollir fins a 50 partícules en suspensió diferents, s’han instal·lat en punts inaccessibles perquè ningú pugui interferir en la recollida de dades.

La primera fase de la campanya s’allargarà diverses setmanes. No obstant això, la intenció de la fundació és continuar amb el projecte perquè les dades que s’aconsegueixin també serveixin per al futur estudi epidemiològic del Camp de Tarragona. En aquest sentit, el president de Mare Terra Fundació Mediterrània, Ángel Juárez, ha explicat que “el que hem posat en marxa ho entenem com una primera part de l’estudi epidemiològic, que és l’objectiu principal i la nostra gran reivindicació”.

Quant a la instal·lació dels sensors, Juárez ha explicat que “teníem moltes ganes d’encetar la recollida de dades. Iniciem aquesta aventura sota dues premisses bàsiques. La primera és que serà un estudi independent, i tot i que és probable que rebem pressions nosaltres el continuarem portant endavant. I la segona és que serem transparents al màxim i farem públics els resultats perquè tots els tarragonins tinguin la mateixa informació que nosaltres”.

 

 

 

 

 

Mediterrània ya controla la calidad del aire en Tarragona

Mare Terra Fundació Mediterrània ha comenzado a tomar datos para medir la calidad del aire en Tarragona. Tal y como se informó hace unas semanas, la fundación ha puesto en marcha una campaña autónoma e independiente para analizar los compuestos orgánicos que se encuentran en la atmósfera. Este estudio cuenta con la colaboración de la Universitat Rovira i Virgili (URV), que ha cedido a Mediterrània los cuatro aparatos que permiten recoger las muestras necesarias.

Un técnico ambiental de Mediterrània y dos responsables de la Facultad de Química de la URV han colocado este martes los cuatro sensores. Estos se han situado en zonas estratégicas que permitirán hacer una comparativa y por lo tanto establecer conclusiones firmes relacionadas con la calidad del aire. Así, hay uno en el centro de la ciudad de Tarragona, otro en una zona natural del litoral tarraconense, y otros dos alrededor del polígono sur, a mucha distancia el uno del otro para cubrir la máxima  extensión posible. Los dispositivos, que pueden recoger hasta 50 partículas en suspensión diferentes, se han instalado en puntos inaccesibles para que nadie pueda interferir en la recogida de datos.

La primera fase de la campaña se alargará varias semanas. No obstante, la intención de la fundación es continuar con el proyecto para que los datos que se consigan también sirvan para el futuro estudio epidemiológico del Camp de Tarragona. En este sentido, el presidente de Mare Terra Fundació Mediterrània, Ángel Juárez, ha explicado que “lo  que hemos puesto en marcha lo entendemos como la primera parte del estudio epidemiológico, que es el objetivo principal y nuestra gran reivindicación”.

En cuanto a la instalación de los sensores, Juárez ha explicado que “teníamos muchas ganas de empezar la recogida de datos. Iniciamos esta aventura bajo dos premisas básicas. La primera es que será un estudio independiente y pese a que es probable que recibamos presiones nosotros lo seguiremos llevando adelante. Y la segunda es que seremos transparentes al máximo y haremos públicos los resultados para que todos los tarraconenses tengan la misma información que nosotros”.