L’Ajuntament de Cambrils obre la convocatòria de beques per a joves

Hi poden optar joves o grups de joves amb projectes artístics i diferents àmbits relacionats amb l’emancipació i la participació

El Departament de Joventut de l’Ajuntament de Cambrils ha publicat les bases de la convocatòria de beques per a joves. Aquesta convocatòria anual es divideix entre les beques de producció artística i les beques per a grups de joves no formals (no constituïts) i forma part d’una de les accions de cultura i oci del programa Comunitat Jove del Pla Municipal de Joventut de Cambrils 2017-2010. Les persones interessades tenen temps fins el 15 de novembre per presentar la seva sol·licitud.

Beques de producció artística

A les beques de producció artística hi poden optar els projectes creatius com ara manifestacions artístiques de qualsevol disciplina, sessions de performance, cursos de DJ’s, cursos de videoprojeccions, plataformes multidisciplinars, promoció de noves tendències, circuits musicals-artístics, intercanvis, mostra col·lectiva, concursos o exposicions, entre altres.

Poden sol·licitar  les beques les persones joves empadronades a Cambrils a títol individual o bé grups d’un mínim de dues persones que compleixin una sèrie de requisits. La quantitat màxima destinada a la beca no superarà els 1.500 euros.

Beques pera  grups de joves no formals (no constituïts)

Aquestes beques es destinen a projectes en l’àmbit de l’emancipació i la participació. En relació a l’emancipació, s’hi podran presentar projectes de formació i educació en el lleure (ex: xerrades informatives/preventives, cursos, tallers, campaments, casals, projectes d’intercanvi, etc), de foment artístic i cultural (ex: sessions de performance, cursos de DJ’s, cursos de videoprojeccions, plataformes multidisciplinars, promoció de noves tendències, circuits musicals-artístics, intercanvis, mostra col·lectiva, concursos, exposicions, etc), d’ocupació (promoció de l’ocupació de joves, promoció de l’emprenedoria, promoció de contractació estable de joves), emancipació (promoció de coneixements i eines que facilitin l’emancipació de joves: cursos/tallers de nocions bàsiques de cuina, de tasques de la llar, etc), promoció de la salut (promoció de la prevenció de risc en l’oci nocturn, oci alternatiu, campanyes solidàries) i d’accés a la mobilitat (projectes de mobilitat alternativa: promoció de l’ús de la bicicleta, cotxes compartits; clubs o espais d’intercanvi per a aficionats al viatge; intercanvis nacionals i/o internacionals, etc).

Pel que fa a la participació, hi podran optar projectes de dinamització de l’oci juvenil (ex: organització d’una setmana jove amb concerts, xerrades, exposicions, etc), de foment de l’associacionisme (ex: promoció de la interacció entre diferents col·lectius o associacions del municipi, activitats innovadores en el teixit associatiu juvenil del municipi) i de foment de la cultura participativa (ex: promoció de la participació de joves de Cambrils).

Poden sol·licitar  aquestes grups d’un mínim de quatre joves i 2/3 parts del total de membres han de tenir entre 16 i 30 anys. La quantitat màxima destinada a la beca no superarà els 3.000 euros.

Requisits

Les persones que sol·licitin la beca a títol individual hauran d’estar empadronades a Cambrils i tenir una edat compresa entre els 14 i els 35 anys, inclosos.

En el cas dels grups també han d’estar formats per joves d’entre 14 i 35 anys i almenys un dels membres ha de ser major d’edat. El grup no ha d’estar inscrit a cap registre públic regulat mitjançant llei, alhora que no ha de formar part d’una entitat associativa que tingui personalitat jurídica pròpia o delegada.