La Guàrdia Urbana de Tarragona posa 45 denúncies en una setmana per estacionar en els reservats al transport públic

La campanya de control suma 92 multes al juny, davant les 34 que es registren de mitjana cada mes

ACN Tarragona .- La Guàrdia Urbana de Tarragona ha posat 92 denúncies per infracció greu durant el mes de juny, dins la campanya de control de vehicles estacionats en els reservats per al transport públic urbà. D’aquestes, gairebé la meitat -45- es van imposar en la primera setmana, del 5 a l’11, quan la campanya es va fer de manera intensiva. Fins ara la mitjana mensual del 2017 era de 34 denúncies cada mes. El major nombre d’infraccions s’ha produït als reservats de la zona centre de la ciutat. L’Ajuntament espera que aquest increment “notable” repercuteixi en la disminució d’aquesta infracció, segons un comunicat. Les infraccions comporten multes de 200 euros.
La primera setmana del 5 a l’11 de juny, plantejada de manera “intensiva”, on es demanava la col·laboració de tots els membres de la Guàrdia Urbana, es van imposar 45 denúncies, més 7 que ja s’havien efectuat els primers dies del mes, amb un total de 52, el 56% del total del mes. La resta de dies la campanya s’ha dut a terme de manera esporàdica.

El major nombre de denúncies ha estat als reservats de la zona centre de la ciutat, si be s’han posat algunes als barris de Ponent i Llevant. Segons l’Ajuntament la tasca dels agents de trànsit no ha sigut només “repressora” sinó també “informativa”.