La Guàrdia Urbana fa 24.000 hores de patrullatge a Reus per reforçar la proximitat amb la ciutadania

La Guàrdia Urbana de Reus va realitzar l’any 2016 un total de 23.934 hores de patrullatge de proximitat per reforçar el contacte amb el ciutadà, el comerç i les entitats de veïns

Al llarg de l’any es van muntar 3.989 patrulles de proximitat. El balanç s’emmarca en les directrius operatives i polítiques del cos municipal de seguretat pel que respecta a la proximitat: l’any passat es va ampliar el servei als torns de matí i de nit.

L’estratègia de proximitat de la Guàrdia Urbana es fonamenta en una major presència als barris i a les zones comercials; en el reforç de la prevenció amb un major grau de visibilitat dels agents que treballen al territori; i en enfortir les relacions de la Guàrdia Urbana amb la comunitat i el teixit social de la ciutat. Així mateix, busca incrementar el grau de detecció i diagnosi de les problemàtiques; eradicar des de les arrels les problemàtiques, tot augmentant la capacitat de resposta; i millorar els nivells de convivència i civisme, i incrementar la qualitat de vida dels ciutadans.

Les dades analitzades en la darrera Junta Local de Seguretat, celebrada el passat mes de maig, posen de relleu l’encert de la política de proximitat i el contacte diari amb la ciutadania: la ciutat porta acumulada en els darrers 5 anys una reducció del 14% dels fets delictius. Entre 2012 i 2016, Reus ha registrat gairebé 1.200 fets delictius menys.

La proximitat de l’acció policial facilita la denúncia per part de la ciutadania, especialment de fets de baixa intensitat que, probablement, no serien denunciats si la ciutadania s’hagués de desplaçar a les comissaries centrals.

Amb tot, les dades dels serveis d’informació i atenció de la Guàrdia Urbana demostren que la ciutadania confia en els serveis policials. Durant 2016 la Guàrdia Urbana va atendre més de 58.400 trucades.

La Guàrdia Urbana té establert un fil directe amb la ciutadania via telèfon i correu electrònic, que permet un contacte diari i personalitzat. Amb tot, la política de proximitat amb la ciutadania del cos de la policia local preveu un paper destacat per a les associacions de veïns i de comerciants de la ciutat, amb els quals es programen reunions periòdiques de treball.

Finalment, la Guàrdia Urbana ha consolidat el projecte de les Comissaries Externes de Proximitat. La Guàrdia Urbana va posar en funcionament el passat mes de maig la Comissaria Externa de Proximitat a l’aeroport de Reus. És el nové punt d’atenció policial extern a la Comissaria Central, amb els quals el cos municipal de seguretat dóna compliment a la seva estratègia de proximitat a la ciutadania amb els objectius de reforçar la prevenció i augmentar la capacitat de resposta. Són punts de recollida de denúncies i d’informació per facilitar l’apropament de la policia a la ciutadania i als barris. Compten amb la presència d’agents de la Guàrdia Urbana. Les Comissaries Externes de Proximitat han atès 3.298 persones durant el 2016.