Gairebé un 80 % de la població d’Altafulla aprova la gestió del govern municipal

Gairebé un 80 % de la ciutadania d’Altafulla aprova la gestió del govern municipal format per Alternativa Altafulla (AA) i el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT)

Són els resultats d’un treball de camp i redacció d’un informe realitzat per l’empresa EDAS, espai d’anàlisi social, amb una llarga trajectòria en les metodologies participatives, sobre una enquesta ciutadana de percepció dels serveis municipals de l’Ajuntament d’Altafulla.

Sobre això, quatre de cada cinc altafullencs i altafullenques aproven la gestió que es fa des de l’equip de govern municipal a l’Ajuntament d’Altafulla, i més de la meitat de la població enquestada (51,87 %) ho valora amb un notable; i el 7,78 %, amb un excel·lent. D’aquests resultats també es desprèn que un 94,77 % de la població se sent elevadament satisfeta de viure a Altafulla.

D’altra banda, un 85 % valora com a positiu l’impacte del turisme a Altafulla, gràcies a l’equilibri existent entre el turisme, el negoci i l’oci amb la tranquil·litat i la convivència ciutadana.  L’enquesta també revela altres dades com que sis de cada deu residents a Altafulla practiquen una activitat esportiva de manera habitual, o que els mitjans de comunicació públics com el butlletí d’informació municipal “La Plaça del Pou”, l’emissora Altafulla Ràdio i la televisió TAC 12 estan ben valorats per la ciutadania.

La mostra representativa de l’univers d’estudi, fixat en 4.072 persones residents i empadronades al municipi d’entre 18 i 85 anys i d’ambdós sexes, ha estat de 364 ciutadans i ciutadanes que s’han entrevistat entre el passat 15 de juny i el 15 de juliol d’aquest any. La mostra estableix un nivell de confiança del 95,5 %, amb un marge d’error màxim del 5 %.