Floria: “El dictamen conclou que a la targeta de l’EMT no hi ha despeses personals

L’informe extern i independent sobre l’ús de la targeta de crèdit a nom de l’anterior exgerent de l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona reflecteix que totes les despeses van ser per l’activitat de l’empresa i es van fer dins de la legalitat, segons informa l’Ajuntament.

El 90% dels 62.123 euros gastats tenen justificant documental acreditat al marge de l’apunt de la targeta, i sobre el 10% restant (6.230 euros) el dictamen detalla que les despeses estan registrades a l’extracte, on els imports més elevats són de mitjans de transport (bus, taxi, ferrocarril) i benzina.

Per tant, “de l’informe es desprèn que no hi ha cap indici d’un ús indegut i personal, i cal recordar que si hi hagués evidències de delicte el tècnic auditor té l’obligació legal de posar-ho de manifest”, ha assegurat la presidenta del Consell d’Administració de l’EMT, Begoña Floria.

El tècnic que ha dut a terme l’informe és una figura garant del compliment de la legalitat, que es denomina compliance i que és un auditor independent contractat per la Unitat de Control d’Empreses de l’Ajuntament de Tarragona.

En resum, el document posa de manifest que les despeses de l’empresa pagades amb targeta estan totes comptabilitzades, que no hi ha cap pagament en conceptes que fossin aliens a l’activitat de l’empresa o que no tinguessin res a veure amb la seva representació.

També constata que sempre es van complir els pressupostos i que l’exgerent mai va superar els límits de despesa que tenia aprovats pel consell d’administració.

Els exercissis analitzats, tres anys, del 2013 al 2015, corresponen a un període de projecció de l’empresa i de la ciutat, amb molts projectes damunt de la taula, com el canvi de línies i l’impuls del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS), tal com ha recordat l’exgerent en el seu informe.

A criteri de l’auditor, resulta especialment rellevant i important la manca d’una normativa interna que fixi els criteris de motivació de les despeses de representació, desplaçament o cursos, ni la seva forma de justificació. Cal recordar que el desenvolupament d’aquestes normes té a veure amb els canvis en la gestió d’empreses públiques, organismes i ens privats derivats de les modificacions normatives de l’any 2015. Aquest canvi legislatiu fet pel Govern Central té a veure amb les responsabilitats de les societats de capital.

“És un canvi de cultura de gestió molt recent, que s’està desenvolupant a tot l’Estat i on fins i tot els criteris d’acreditació de qualitat aprovats per Aenor, per tenir el certificat de que es fa correctament, són del mes passat”, segons explica Floria. En aquest sentit ha recordat que des de l’Ajuntament ja s’ha actuat des de fa temps i s’ha posat en marxa la Unitat de Control d’Empreses i a fi de dotar l’EMT i la resta de societats municipals, d’un altre mecanisme de control i seguiment. “En aquest sentit també estem redactant una norma interna que fixi els criteris de despesa de representació, tal com recomana el dictamen i que ja ho estàvem fent”, ha dit la presidenta.

D’altra banda, Floria ha demanat un informe jurídic complementari per analitzar les responsabilitats derivades de les conclusions. “Ho he fet per deixar tothom tranquil, atès que no soc jurista”. Floria reitera: “Vivim en un context de sospita permanent, però aquest excés de zel no justifica perjudicar la credibilitat de les persones de manera gratuïta ni trepitjar els drets fonamentals de ningú”.

“L’EMT, a través de l’Agrupació d’Empreses Municipals de Tarragona, també està treballant en la norma interna per fer el seguiment de les despeses de representació i la seva forma de justificació”, ha afegit Floria. “La cultura de gestió empresarial pública ha canviat des del 2015 per modificacions legislatives i ara s’estan aplicant els mecanismes per adaptar-nos a les noves circumstàncies de control i prevenció de dèficits de gestió, una filosofia que comparteixo plenament i en la que estem treballant des de fa dos anys”, conclou.