Ercros obté un benefici de 9,42 milions d’euros al primer trimestre

Ercros ha conclòs el primer trimestre del 2018 amb un 2% més de benefici que l’obtingut en el mateix període de l’exercici anterior

Després del cessament de les plantes electrolítiques amb tecnologia de mercuri, a finals de 2017, aquest ha estat el primer trimestre que tota la producció de clor-sosa s’ha realitzat mitjançant tecnologia de membrana procedent de les plantes ja existents i de les noves que han entrat en funcionament entre finals de 2017 i principis de 2018.

 La reducció de capacitat, així com el calendari d’entrada en funcionament d’aquestes noves plantes, ha fet que en aquest primer trimestre de l’any, tal com estava previst, s’hagi produït menys clor que en el mateix trimestre de l’any anterior. Tot i això, el benefici ha augmentat gràcies a la fortalesa de la majoria dels nostres mercats, que és especialment destacable en el cas de la sosa càustica. El 2018, aquest producte està aconseguint fins i tot superar la forta escalada de preus iniciada l’any passat (+75,5%). La causa d’aquest encariment és la bona marxa de l’economia en general però també la disminució global de l’oferta com a conseqüència de la reducció de capacitat experimentada a Europa arran del canvi de tecnologia.

Les vendes totals d’Ercros han assolit, en el primer trimestre de 2018, els 165,47 milions d’euros, pràcticament la mateixa xifra que el 2017 (+0,1%). Per avaluar aquesta xifra s’ha de tenir en compte que, tot i havent-se beneficiat de l’expansió de la demanda en la majoria dels seus productes, Ercros s’ha vist perjudicada per la devaluació del dòlar respecte de l’euro, que ha rebaixat la facturació en 3,28 milions d’euros en comparació amb el mateix període de l’any anterior.

Les despeses totals d’Ercros corresponents als tres primers mesos de l’any –que s’han elevat a 148,25 milions d’euros –han experimentat una contracció del 4,1%, superior a la del 3,0% experimentada pels ingressos, raó per la qual el resultat brut d’explotació («ebitda») –amb un import de 19,04 milions d’euros– ha superat en 1,16 milions d’euros (un 6,5% més) l’obtingut en el mateix període de 2017.

El resultat del trimestre, després de l’impost als guanys de 2,30 milions d’euros, queda en 9,42 milions d’euros, una millora de 0,19 milions d’euros (un 2% més) respecte del benefici obtingut en el primer trimestre del 2017.

 

De les partides del balanç cal destacar-ne les següents: En primer lloc, l’augment del capital circulant un 13%, lligat fonamentalment a la disminució dels passius corrents. En segon lloc, l’augment del patrimoni net un 2,1%; respecte al tancament de 2017, el patrimoni net augmenta 5,08 milions d’euros, una xifra inferior al resultat del trimestre per l’efecte de la compra d’autocartera. I en tercer lloc, l’augment del 10,8% del deute financer net, a conseqüència del pagament d’inversions i de la compra d’autocartera ja comentada. Al tancament del trimestre, el deute financer net era de 98,89 milions d’euros.

Durant la resta de 2018, amb les noves plantes de producció ja totalment operatives, Ercros preveu que es mantingui la solidesa de la demanda així com la contenció dels preus dels subministraments i aprovisionaments. Pel que fa al tipus de canvi mig euro/dòlar, estima que es mantindrà a la zona del 1,23, en línia amb les seves previsions.

Davant l’actual tibantor del mercat, que es preveu que es prolongui durant uns tres anys, l’empresa ha decidit dur a terme una nova ampliació de la capacitat de producció de clor-sosa –addicional a la ja comunicada a la nota de premsa del 5 de març de 2018– que optimitzarà la utilització dels equips associats a la tecnologia de membrana (i per tant no requerirà desemborsaments addicionals rellevants) i estarà operativa a la primera meitat de 2019. Un cop conclosa aquesta ampliació, la capacitat total de producció de clor d’Ercros serà de 217.000 tones/any.