Elaboren una guia per evitar la discriminació i els estereotips del col·lectiu LGBTI als mitjans

Afers Socials, el Col·legi de Periodistes i el CAC proposen, per exemple, qüestions com utilitzar el gènere escollit per les persones transgèneres o no tractar el fenomen com a patologies

ACN Barcelona .- El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Col·legi de Periodistes i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) han elaborat un nou codi que recull 19 recomanacions que fan referència al llenguatge, als recursos visuals, a la informació i a la ficció, l’entreteniment i la publicitat, per tal de fomentar la visibilitat de les persones LGBTI mitjançant una presència normalitzada i no estereotipada. Així, el document per exemple, proposa que s’utilitzin un llenguatge inclusiu sense expressions discriminadores ni ridiculitzadores, que s’utilitzin correctament els conceptes d’identitat de gènere i orientació sexual i afectiva, o es que es tractin les dones i els homes transgèneres respectant l’ús del gènere escollit. També demana no tractar la transidentitat i la intersexualitat com a patologies, i que es doni visbilitat a les persones LGTBI infrarepresentades habitualment.

En matèria de llenguatge, el codi també recull expressions a evitar com pot ser ‘’perdre oli’’, per referir-se a un gai, o ‘’vorera d’enfront’’, ‘’mariconada’’, ‘’donar pel cul’’ o efeminat’’. Alhora, proposa alternatives a algunes expressions o mots utilitzats com pot ser ‘’canvi de sexe’’, que es pot tractar de ‘’reassignació sexual o confirmació de gènere’’, o ‘’persona normal’’ per referir-se al col·lectiu heterosexual.

El document també recull recomanacions per fer un ús correcte dels recursos visuals, imatges i vídeos, i procurar una representació gràfica i audiovisual plural i no estereotipada. En els mitjans informatius, el codi demana fomentar una visió realista e les persones, evitar la banalització de la informació i facilitar l’accés als mitjans de les entitats de persones LGBTI, així com difondre activitats i reivindicacions i informar sobre agressions i recursos que tenen a l’abast les víctimes d’aquestes discriminacions. El document també fa especial atenció als menors d’edat, i demana extremar la cura en el tractament de la informació.

Pel que fa a la ficció, el document vol impulsar la presència normalitzada de les persones LGTBI com a personatges de sèries, pel·lícules, programes d’entreteniment i anuncis. Així mateix, demana mostrar diversitats de famílies i fugir de representacions estereotipades i simplistes, alhora que aposta per trobar l’equilibri entre l’humor i el respecte al col·lectiu.

Aquesta guia dona resposta a l’article 15 de la Llei que garanteix els drets LGBTI i per erradicar l’LGBTIfòbia, que estableix que el CAC ha de vetllar perquè els mitjans no vulnerin els principis d’aquesta llei. En la presentació, aquest dijous, de la guia, el president del CAC, Roger Loppacher, ha explicat que el nou codi pretén contribuir a avançar cap a una societat més lliure i respectuosa amb tothom. Considera que els mitjans tenen una importància ‘’cabdal’’ en aquesta tasca.

En la mateixa línia s’ha pronunciat Mireia Mata, directora general d’Igualtat, que ha destacat que els mitjans com a ‘’peça clau’’ per a la visibilització positiva i la normalització de la diversitat sexual i d’expressió de gènere. Neus Bonet, degana del Col·legi de Periodistes, ha recalcat que cal que els professionals dels mitjans tingui aquestes eines a disposició per evitar ‘’un tracte silenciat que no deixa de ser una forma més de discriminació’’.

La guia també incorpora un glossari per aclarir els conceptes principals relacionats amb la construcció social del gènere, així com un llistat d’expressions que cal evitar i les expressions inclusives corresponents. El document disposa també un apartat de recursos amb una relació d’entitats i associacions de persones LGBTI, així com de grups de recerca universitaris experts en el tema, a qui adreçar-se com a font d’informació. També s’hi inclou una bibliografia de referència sobre les persones LGBTI i els mitjans de comunicació.