El SEA del Port mou més de 800.000 tones de productes agroalimentaris en els primers tres mesos

El Sistema d’Entregues d’Agroalimentaris s’ha mostrat robust i eficient durant els primers mesos de funcionament 

S’han realitzat prop de 13.000 encàrrecs que s’han traduit en 30.000 lliuraments  (camions) en un sol trimestre 

L’Autoritat Portuària de Tarragona ha adjudicat les tasques de manteniment del SEA 

Aquest mes de gener s’ha completat el primer trimestre de la posada en funcionament del  sistema d’entregues d’agroalimentaris al Port de Tarragona. Durant aquests tres primers  mesos de funcionament el sistema ha registrat 13.731 sol·licituds de càrrega amb més de  827.035 tones mogudes. El sistema s’ha mostrat robust i eficient funcionant amb total  normalitat com demostra que un total de 29.650 camions han operat amb la nova aplicació  del Port de Tarragona. 

Durant aquests primers mesos de posada en funcionament del nou sistema les sol·licituds  registrades han pogut fer-ne ús sense incidències destacables. Els avantatges van quedar  palesos ja des d’un primer moment, reduint les cues i agilitzant els tràmits per recollir la  mercaderia. Es tracta d’un pas endavant en les millores en la logística i en el funcionament  de les instal·lacions portuàries tarragonines. 

El dia que es van generar més encàrrecs durant els primers tres mesos va ser el 28 de  desembre de 2020 amb un total de 480 encàrrecs registrats al nou sistema ficat en  funcionament pel Port de Tarragona. El SEA permet de manera més ràpida, eficient i  econòmica, assegurar el 100% la traçabilitat de la mercaderia, facilitant la recollida de la  mercaderia de les terminals d’agroalimentaris, especialment per al transportista. 

Un sistema integral per millorar l’eficiència  

El SEA és el sistema desenvolupat per l’APT per facilitar als compradors d’agroalimentaris  i transportistes la recollida de mercaderies de les Terminals Agroalimentàries del Port de  Tarragona. 

El sistema requereix d’un manteniment i suport constant i per aquest motiu l’Autoritat  Portuària de Tarragona ha licitat i adjudicat aquestes tasques a l’empresa Prodevelop,  empresa especialitzada en la integració de tecnologies en ports, per un valor de 55.000€. 

El SEA compta amb uns 3.000 usuaris que es divideixen en els següents perfils d’usuari: 

Comprador: empresa que compra la mercaderies en última instància, ordena el lliurament  a la terminal, organitza la recollida dels lots i contracta el transportista per recollir-lo  juntament amb la documentació a la terminal portuària.  

Terminal: empresa que gestiona la documentació de la mercaderies i que disposa de la  mercaderies emmagatzemades a les seves instal·lacions del Port de Tarragona.  

Transportista: empresa encarregada de la recollida de la mercaderies en els terminals i  del seu lliurament al comprador. Conductor: Persona conduint el camió que recull la  mercaderies al Port de Tarragona.