Banc Santander obté el lideratge en el mercat espanyol després de comprar per 1 euro Banc Popular

Els 300.000 accionistes de l’entitat presidida per Emilio Saracho perden tot el capital invertit

ACN Barcelona .- Banc Santander ha recuperat el lideratge en el mercat financer espanyol a l’assolir prop de 500.000 milions d’euros en actius després d’adquirir per 1 euro la totalitat del capital del Banc Popular. El banc presidit per Ana Patricia Botin ha anunciat una ampliació de capital de 7.000 milions d’euros per afrontar el sanejament dels actius tòxics del sector immobiliari del Popular cosa que li permetrà que l’adquisició no consumeixi capital del Santander i per tant hi haurà un impacte ”neutre” en termes de capital ‘CET1 fully loaded’. La compra l’ha facilitat la intervenció del Mecanisme Únic de Resolució (MUR) que per primera vegada s’ha activitat en la Unió Bancària europea després de ser aprovat pel Banc Central Europeu i la Comissió Europea. Els 300.000 accionistes del Popular perdran tot el seu capital invertit després que les seves accions s’hagin quedat sense liquiditat.
Els recursos procedents de l’ampliació de capital aniran destinats íntegrament a provisions per fer front als deteriorament del actius immobiliaris. Amb aquestes provisions, les actuals cobertures vinculades al totxo passaran de tenir una cobertura del 45% al 69%, molt per sobre del 52% de mitjana del sector financer espanyol, com ha destacat el Santander en un comunicat on detalla els detalls de l’operació.

El valor en borsa del Banc Popular en el tancament de la sessió d’aquest dimarts es va situar en 1.300 milions d’euros. Després de la venda per 1 euro al Banc Santander aquest valor s’ha volatilitzat pels accionistes que han vist com amb la suspensió de la cotització dictada aquest dimecres per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i el traspàs d’aquestes accions al Banc Santander s’han quedat amb uns títols sense valor i sense mecanismes de liquiditat.

Uns mil treballadors a la xarxa del Popular a Catalunya

El Banc Popular té un cens de 1.644 oficines al conjunt de l’estat espanyol, amb 4,1 milions de clients i amb una inversió creditícia de 89.000 milions d’euros i uns recursos en dipòsits també de 89.000 milions d’euros.

A Catalunya, la xarxa d’oficines se situa en 247 punts d’atenció (146 a Barcelona, 52 a Girona, 26 a Tarragona i 23 a Lleida) amb 993 treballadors, dels quals 675 treballen a Barcelona, 167 a Girona, 90 a Tarragona i 61 a Lleida.

Fonts sindicals asseguren estar a l’expectativa del pas que faci la direcció del Banc Santander i recorden que aquest 30 de juny es tanca un ERO que es va acordar amb la direcció del Banc Popular i que a Catalunya preveia la sortida de 350 treballadors i finalment la sortida serà de 477 empleats, tots ells per la via voluntària.

A Catalunya, la quota de mercat d’oficines del nou Banc Santander després de la integració passarà a ser del 15,4%.

El Santander s’incorpora al grup de compradors a l’Estat

Amb aquesta operació el Banc Santander trenca amb la seva tradició de no participar en cap operació d’adquisició en el mercat espanyol amb l’excepció de la integració dins dels comptes agregats del grup bancari espanyol de la seva filial Banesto. El Santander va descartar compres a l’estat espanyol i va concentrar el seu creixement en l’àmbit internacional.

En el plans anunciats pel Banc Santander després de la compra del Popular, el banc presidit per Ana Patricia Botín ha assegurat que l’estalvi de costos per les sinèrgies generades amb la integració se situaran en 500 milions d’euros en el 2020, dels quals 210 milions seran per la pròpia integració, 160 en la partida de despeses generals i 130 milions per la xarxa de distribució i altres estalvis. Amb aquests estalvis, la ràtio d’eficiència, la que mesura el cost desemborsat per captar 100 euros, passarà del 60% en el moment de la integració al 50% el 2020, amb una reducció de 10 punts percentuals.

El pla de rendibilitat que defensa Banc Santander indica que l’exposició immobiliària que acompanya la compra del Banc Popular passarà registrar ”nivells poc rellevants” en els pròxims tres anys.

Un dels factors més destacats pel Banc Santander després de la compra del Popular és ”el moment atractiu del cicle” en què es produeix l’adquisició. La digestió d’aquesta compra es farà en l’inici d’un període a partir del 2018 d’un previsible increment dels tipus d’interès cosa que ajudarà a multiplicar els resultats de l’adquisició.