La URV incrementa un 36% el nombre d’alumnes de màster en quatre anys

Els estudis de doctorat mantenen la xifra de més de 1.200 estudiants i més de 200 tesis llegides per curs

 

Redacció.- La Universitat Rovira i Virgili (URV) continua augmentat el nombre d’alumnes de màster i conté els de grau i doctorat. Així s’ha constatat aquest divendres en el Claustre universitari, durant la presentació del procés de revisió de titulacions de grau, màster i doctorat iniciat fa tres anys. En els estudis de doctorat s’ha assolit l’objectiu de mantenir el nombre d’estudiants per sobre dels 1.200 i el nombre de tesis llegides per damunt de les 200 per curs. Pel que fa als estudis de màster, està incrementant lentament el nombre d’alumnes matriculats, amb un augmentat acumulat del 36% en el període 2013-2017. En aquest àmbit s’està treballant en la programació de màsters professionalitzadors adequats al mercat de treball. De fet, ja hi ha quatre màsters nous, entre emergents i reformats, i se n’han extingit nou.
Pel que fa a l’oferta de grau, es treballa amb la premissa d’oferir estudis en tots els àmbits de coneixement, programar nous estudis de tres anys en àmbits on sigui viable, i revisar els estudis amb baixa demanda i índex d’eficiència, ja que des del 2013 al 2017 es manté la contenció en la matrícula. Per això, fins ara s’han implantat un grau emergent i tres de reformats i set més estan en fase de programació per als propers cursos, tal com ha exposat la vicerectora de Política Acadèmica i de Qualitat, Montserrat Giralt.

La mateixa vicerectora ha presentat també l’informe de seguiment del Pla de Qualitat, que preveu actuacions en l’àmbit de la docència, la recerca i la gestió. De les quinze actuacions previstes, el 70% s’han executat i ja es disposa dels primers resultats, com ara l’aprovació del segon Pla Estratègic de Recerca i Innovació. També ha finalitzat la reorganització dels processos i unitats relacionats amb la gestió i garantia de qualitat de la docència.

Increment de les consultes al Síndic

Josep Canicio, Síndic de Greuges de la Universitat, ha donat compte de les 58 actuacions que va fer durant el curs passat, 24 més que el període anterior. Del total d’actuacions, el 46,55% responen a motius acadèmics: revisió d’avaluacions, pràctiques externes, organització docent i supressió d’optatives, entre d’altres.

El segon tipus d’actuacions pel que fa al volum són les relacionades amb motivacions econòmiques, que han estat el 22,41%. Es tracta de queixes sobre l’import de les matrícules, renúncia a assignatures, cancel·lacions de matrícules o denegació i dificultat d’accés a les beques. La resta d’actuacions són administratives o tècniques (12, 07%), derivades de la valoració de la tasca professional i les condicions de treball (10,34%), i relacionades amb la propietat intel·lectual (8,62%).

D’aquí que els estudiants siguin l’estament que ha fet més reclamacions, el 72,42%, molt per davant del PDI (17,24%), el PAS, que només ha motivat una actuació, i ex membres de la comunitat universitària o externs (8,62%). De fet, si bé la Sindicatura atén a la comunitat universitària, algunes de les actuacions han estat instades per persones que n’havien estat membres o que plantejaven un problema que podia afectar la qualitat universitària.

Canicio ha alertat que, d’una banda, hi ha un desconeixement de la funció del síndic, i, de l’altra, hi ha “una certa prevenció” per mantenir l’anonimat. Per això ha recordat que la funció de la sindicatura és la defensa dels drets dels membres de la comunitat universitària i la contribució a la millora de la qualitat universitària. No obstant això, l’informe del curs 2016-17 constata l’increment d’assumptes que van arribar a la Sindicatura, i que responen a queixes, peticions d’atenció i orientació i, en els menys dels casos, el Síndic actua d’ofici.